Zarządzanie publicznymi inwestycjami prospołecznymi

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

soboty-niedziele, max 2 razy w miesiącu
 

Profil kształcenia:

Planowanym efektem kształcenia podyplomowego jest transfer z zakresu wiedzy inżynierskiej, prawnej i ekonomicznej dotyczącej skutecznego przygotowania i przeprowadzenia efektywnych społecznie i ekonomicznie oraz trwałych z punktu widzenia efektów społecznych inwestycji celu publicznego realizowanych w  przestrzeni publicznej w oparciu o metodologię projektowania uniwersalnego (prospołecznego).
Metodologia ta pozwala skutecznie eliminować potencjalne konflikty społeczne oraz umożliwia tworzenie rozwiązań o zwiększonej wartości społecznej przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu nakładów na realizację inwestycji celu publicznego w porównaniu do metodologii planowania i projektowania inwestycji celu publicznego opartej na podejściu tradycyjnym.
Realizacja inwestycji prospołecznych z wykorzystaniem metodologii projektowania uniwersalnego pozwala na osiągnięcie znaczącej przewagi konkurencyjnej projektów ubiegających się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych np. funduszy UE ze względu na zorientowanie rozwiązań w kierunku optymalizacji obsługi potrzeb wszystkich użytkowników przestrzeni zjednoczesnym wskazaniem najkorzystniejszego zarządzania wartością społeczną produktu (inżynieria wartości).
Wiedza przekazywana w ramach studiów pozwoli skutecznie wspierać i argumentować podejmowanie codziennych decyzji w procesie inwestycyjnym dotyczącym inwestycji celu publicznego i jest odpowiednia dla kadry zarządzającej Inwestorów, Architektów i Projektantów a także analityków przygotowujących studia wykonalności  dla inwestycji ubiegających się o dofinansowanie celu publicznego.

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP-203
Wydział:  Wydział Inżynierii Zarządzania
Jednostka organizacyjna:  Katedra Nauk Ekonomicznych
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  200
Koszt studiów:  3900 zł
Komentarz do kosztu studiów:
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty, nr konta bankowego: 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
Koniecznie z dopiskiem: studia podyplomowe SP-203
 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia:  31.03.2014 - 28.02.2015
Termin rozpoczęcia składania dokumentów:  20.02.2014
Termin zakończenia składania dokumentów:  31.03.2014
 

Sekretariat

dr inż. Arkadiusz Borowiec,
Adres sekretariatu:  ul. Strzelecka 11, pok. 304B,
Kod pocztowy:  60-965
Miasto:  Poznań
Telefon:  606 619 750,
Email:  Formularz kontaktowy
Informacje dodatkowe: 
W celu złożenia dokumentów proszę kontaktować się telefonicznie
 

Kierownik studiów

dr inż. Arkadiusz Borowiec
Telefon:  606 619 750
Adres email:  Formularz kontaktowy
 

Osoba do kontaktu

dr inż. Arkadiusz Borowiec
Telefon:  606 619 750
Email:  Formularz kontaktowy