Zarządzanie ryzykiem w bankach

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

Studia realizowane są w systemie zaocznym (osiem zjazdów) - zjazd w sobotę i niedzielę, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca.
 

Profil kształcenia:

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z problematyką nowoczesnego zarządzania różnymi rodzajami ryzyka występującego w bankowości. Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość poznania nie tylko klasycznych, ale także najnowocześniejszych koncepcji, trendów i instrumentów z zakresu zarządzania ryzykiem w bankowości (m.in. ryzykiem kredytowym, ryzykiem operacyjnym, ryzykiem rynkowym, ryzykiem personalnym), wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie.
Na podkreślenie zasluguje duża liczba doświadczonych praktyków (pracownicy centarli i oddziałów operacyjnych banków) w gronie prowadzących zajęcia, co z połączeniu z wiedzą i doświadczeniami kadry naukowo-dydaktycznej Politechniki Poznańskiej (w tym pracowników Katedry Nauk Ekonomicznych mających też własne doświadczenia z pracy w bankowości) zapewni odpowiedni poziom merytoryczny i użyteczność praktyczną tych studiów, których ukończenie może być bardzo przydatne w dalszej karierze zawodowej osób zatrudnionych w bankach i wszystkich zainteresowanych zarządzaniem ryzykiem w bankowości.

Strona internetowa

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP - 191
Wydział:  Wydział Inżynierii Zarządzania
Jednostka organizacyjna:  Katedra Nauk Ekonomicznych
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  200, w tym 126 godz. wykładów, 40 godz. ćwiczeń, 22 godz. laboratoriów komputerowych i 12 godz. seminarium dyplomowych
Koszt studiów:  4500,00 zł
Komentarz do kosztu studiów:
Możliwość opłaty w 2 ratach po 2250 zł za semestr (pierwsza rata przed rozpoczęciem zajęć).
 
 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia:  15.10.2013 - 29.06.2014
Termin rozpoczęcia składania dokumentów:  03.06.2013
Termin zakończenia składania dokumentów:  30.09.2013
 

Sekretariat

Sekretariat Studiów Podyplomowych Wydziału Inżynierii Zarządzania
Adres sekretariatu:  ul. Strzelecka 11, pok. 218 c
Kod pocztowy:  60-965
Miasto:  Poznań
 

Kierownik studiów

dr hab. Marek Szczepański
Telefon:  61 665 33 90
 

Osoba do kontaktu

dr hab. Marek Szczepański
Telefon:  61 665 33 90
 
Emilia Kozłowska
Telefon:  61 665 33 82