Zarządzanie unijnymi projektami infrastrukturalnymi

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

soboty i niedziele, 1-2 razy w miesiącu
 

Profil kształcenia:

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat przygotowania i rozliczania unijnych projektów infrastrukturalnych. Studia mają również zapoznać Słuchaczy z praktycznymi aspektami wypełniania wniosku o dofinansowanie i wskazać najczęstsze problemy wynikające z tej czynności. Program studiów łączy problematykę zarządzania projektem z aspektami ekonomicznymi oraz organizacyjnymi. Słuchacze zdobędą również wiedzę dotyczącą instrumentów rozwoju infrastrukturalnego takich jak zamówienia publiczne oraz partnerstwo publiczno-prywatne.

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP-171
Wydział:  Wydział Inżynierii Zarządzania
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  200
Koszt studiów:  3900,00 zł
 

Sekretariat

Adres sekretariatu:  ul. Strzelecka 11
Kod pocztowy:  60-965
Miasto:  Poznań
Telefon:  61 665 3392
Telefony dodatkowe:  606 619 750
Faks:  61 665 3375
Email:  Formularz kontaktowy
 

Kierownik studiów

dr inż. Arkadiusz Borowiec
Telefon:  61 665 3392
Telefony dodatkowe:  606 619 750
Adres email:  Formularz kontaktowy
 

Osoba do kontaktu

dr inż. Arkadiusz Borowiec
Telefon:  61 665 3392, 606 619 750
Email:  Formularz kontaktowy