Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

Studia realizowane są w systemie zaocznym - zjazdy w sobotę i niedzielę.
 

Profil kształcenia:

Celem studiów jest dostarczenie aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania zakupami i zaopatrzeniem.
Studia są kierowane do osób legitymujących się wykształceniem wyższym; którzy chcą
poszerzyć swoją wiedzę menadżerską z zakresu m.in.:

  • zarządzania zapasami,
  • organizacji procesów zakupowych,
  • logistyki zaopatrzenia,
  • zarządzania projektem,
  • negocjacji w zakupach,
  • zarządzanie zespołem,
  • tworzenia umów handlowych w zaopatrzeniu,
  • zamówień publicznych.

Absolwent, który ukończy studia podyplomowe będzie przygotowany do pracy w obszarze zakupów i zaopatrzenia zgodnie z wymaganiami współczesnych przedsiębiorstw. Program studiów został tak skomponowany, aby dostarczać wiedzy z zakresu organizacji procesów zakupowych i zaopatrzenia w kontekście poszukiwania wzrostu efektywności przedsiębiorstw.

Strona internetowa

Odwiedź stronę

Dodatkowe informacje

Symbol: SP - 219
Wydział: Wydział Inżynierii Zarządzania
Jednostka organizacyjna: Instytut Logistyki
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 200
Koszt studiów: 4800,00 zł
 
 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia studiów: 01.10.2018 - 30.09.2019
Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 18.06.2018
Termin zakończenia składania dokumentów: 28.09.2018
 

Sekretariat

Sekretariat Studiów Podyplomowych Wydziału Inżynierii Zarządzania
mgr inż. Katarzyna Kowalik
Adres sekretariatu: ul. J. Rychlewskiego 2, Poznań
Kod pocztowy: 60-965
Miasto: Poznań
Telefon: 61 665 34 10
Informacje dodatkowe: godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
 

Kierownik studiów

dr hab. inż. Łukasz Hadaś
Telefon: 61 665 33 92
Telefon dodatkowy: 603 668 898
 

Osoba do kontaktu

dr hab. inż. 603 668 898
Telefon: 61 665 34 01
Telefon dodatkowy: 603 668 898