Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

Studia realizowane są w systemie zaocznym - zjazdy w sobotę i niedzielę.
 

Profil kształcenia:

Absolwent, który ukończy studia podyplomowe będzie przygotowany do pracy kierowniczej i na samodzielnych stanowiskach eksperckich w jednostkach sektora publicznego prowadzących działalność związaną z gospodarką regionalną i szeroko rozumianym rozwojem regionalnym w kraju i za granicą, w tym w instytucjach unijnych i w innych jednostkach i organizacjach międzynarodowych.

Jego wiedza i umiejętności pozwolą mu dostosowywać się do specyficznych uwarunkowań sytuacji w poszczególnych jednostkach lokalnych i regionalnych oraz do przemian zachodzących w polityce regionalnej na wszystkich poziomach zarządzania publicznego.

Strona internetowa

Odwiedź stronę

Dodatkowe informacje

Symbol: SP - 215
Wydział: Wydział Inżynierii Zarządzania
Jednostka organizacyjna: Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 200
Koszt studiów: 4800,00 zł
Komentarz do kosztu studiów:
W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.
 
 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia studiów:
Termin rozpoczęcia składania dokumentów:
Termin zakończenia składania dokumentów:
 

Sekretariat

Sekretariat Studiów Podyplomowych Wydziału Inżynierii Zarządzania
Adres sekretariatu: ul. Strzelecka 11
Kod pocztowy: 60-965
Miasto: Poznań
Telefon: 61 665 33 92
Faks: 61 665 33 75
 

Kierownik studiów

dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec
Telefon: 61 665 33 92
Telefon dodatkowy: 606 619 750
 

Osoba do kontaktu

dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec
Telefon: 61 665 33 92
Telefon dodatkowy: 606 619 750