Zastosowanie materiałów technicznych w produkcji i eksploatacji

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

Co dwa tygodnie w piątki od godz. 16.00-19.10 oraz w soboty od godz. 8.00-14.40.
 

Profil Kształcenia:

Ramowy program studium obejmuje następujące przedmioty:
Materiały produkcyjne
1. Wiadomości ogólne o materiałach typu drewno, ceramika, szkło, tworzywa sztuczne, metale.
2. Budowa, właściwości, zastosowanie.
3. materiałów do zastosowań inżynierskich.
 
Tworzywa sztuczne
1. Podział tworzyw sztucznych i ich identyfikacja.
2. Budowa, właściwości i zastosowanie.
3. Stany fizyczne tworzyw sztucznych.
 
Kompozyty i nanokompozyty
1. Klasyfikacja materiałów kompozytowych.
2. Właściwości kompozytów i ich zastosowanie.
3. Nanokompozyty polimerowe.
 
Materiały eksploatacyjne
1. Klasyfikacja materiałów eksploatacyjnych.
2. Właściwości i zastosowanie.
3. Warunki eksploatacji.
 
Metody przetwórstwa materiałów
1. Podstawowe technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych.
2. Metalurgia i odlewnictwo.
3. Obróbka plastyczna.
 
Metody badań materiałów
1. Podstawowe badania mechaniczne.
2. Badania fizyczne materiałów.
3. Badania wyrobów użytkowych.
 
Recykling
1. Klasyfikacja metod recyklingu.
2. Recykling tworzyw sztucznych i metali.
3. Recykling innych materiałów (szkło i papier).
4. Recykling materiałów eksploatacyjnych.
5. Ekobilans.

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP-136
Wydział:  Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  240
Koszt studiów:  4400,00 zł
 

Sekretariat

Adres sekretariatu:  ul. Piotrowo 3
Kod pocztowy:  60-965
Miasto:  Poznań
Telefon:  61 665 2394
 

Kierownik studiów

prof. dr hab. Jan Jurga
Telefon:  61 665 2394
Telefony dodatkowe:  61 665 2894
Adres email:  Formularz kontaktowy
 

Osoba do kontaktu

prof. dr hab. Jan Jurga
Telefon:  61 665 2394
Email:  Formularz kontaktowy