Kierownictwo Uczelni

Aktualny schemat organizacyjny Politechniki Poznańskej znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod linkiem poniżej

https://bip.put.poznan.pl/pl/schemat-organizacyjny/schemat-organizacyjny...

Pion Rektora

Dział

Biuro Rektora

pl.  Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 665 3639, 665 3609
faks (61) 665 3635
e-mail: Biuro.Rektora@put.poznan.pl
Sekretariat Rektora
tel. (61) 6653537, 61 8333881
faks (61) 6653770
Kierownik mgr Krystyna Długosz

Inspektorat BHP

ul. Kórnicka 5 (DS-3), 61-132 Poznań
tel. (61) 6652434,61 6652496
faks  (61) 6652496

Dział Analiz i Prognoz

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań 
tel. (61) 6652038

Dział Ochrony Informacji i Spraw Obronnych

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 6653712
faks (61) 6653734

Zespół Radców Prawnych

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań 
tel. (61) 6653629
faks (61) 6653728

Stanowisko ds. Audytu

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 6653761
faks (61) 6653736

Dział Spraw Pracowniczych

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 665-3619

Centrum Kształcenia Lotniczego

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań
tel. (61) 6652213

Dział Zamówień Publicznych

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 665-3538

Stanowisko Inspektora Ochrony Danych

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 665-3631

Szkoła Doktorska

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
tel. (61) 665-3538

Prorektor ds. studenckich i kształcenia

Dział

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 6653548
faks (61) 6653750

Uczelniane Centrum Kultury

ul. Jana Pawła II 28 (DS 1), 61-131 Poznań
tel. (61) 6652569

Zintegrowane Centrum Obsługi

ul. Piotorowo 3, 60-965 Poznań
tel. (61) 6652945

Centrum

Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej

ul. Jana Pawła II 28 (przy DS 1), 61-131 Poznań
tel. (61) 6652517
faks (61) 6652517

Prorektor ds. nauki

Dział

Dział ds. Badań i Projektów

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3785, 61 6475875

Centrum Własności Intelektualnej

ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań
tel. (61) 647 5845

Wydawnictwo

ul. Piotrowo 1, 60-965 Poznań
tel. (61) 665 3516

Biblioteka Politechniki Poznańskiej

Kontakt

ul. Piotrowo 2, 61-138 Poznań
tel. (61) 6653668
faks (61) 6653615

Kierujący

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Furgał
tel. (61) 6653668, (61) 6653733

Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką

Dział

Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej

ul. Kórnicka 5, 61-132 Poznań
tel. (61) 6652010

Dział Informacji i Promocji

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
tel. (61) 6653803, (61) 6653804, (61) 6653787

Dział ds. Rozwoju

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
tel. (61) 2244012

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań

tel. (61) 665 28 54

Centrum Transferu Technologii

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

tel. (61) 6653794

Radio Afera

ul. Świętego Rocha 11A (DS5), 60-965 Poznań

tel. (61) 665 2447

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej

Dział

Dział Współpracy Międzynarodowej

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 6653544
faks (61) 6653956

Sekretariat Prorektorów

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 665 3692

Centrum

Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3A, 61-138 Poznań
tel. (61) 6652491
faks (61) 6652793
Zakład
Zespół Lektorów Języka Angielskiego, Języka Francuskiego i Języka Hiszpańskiego
Zespół Lektorów Języka Niemieckiego i Języka Rosyjskiego

Pion Kanclerza

Dział

Archiwum

ul. św. Rocha 11, 61-142 Poznań
tel. (61) 665-2859
faks (61) 665-2860

Dział Zintegrowanego Systemu Informatycznego

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 665-3979

Dział Eksploatacji i Remontów

ul. Kórnicka 5 (DS nr 3), 61-132 Poznań,
tel. (61) 665-2500

Dział Obsługi i Eksploatacji

ul. Piotrowo 3A, 61-138 Poznań
tel. (61) 647-5900

Sekretariat Kanclerza

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 665-3524

Dział Rozwoju Oprogramowania

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 665-3680

Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 665-3769

Osiedle Studenckie

tel. (61) 647-5925


Dom Studencki nr 1, ul. Jana Pawła II 28
tel. (61) 665-2506

Dom Studencki nr 2, ul. Jana Pawła II 26
tel. (61) 665-2516

Dom Studencki nr 3, ul. Kórnicka 5
tel. (61) 665-2526

Dom Studencki nr 4, ul. Kórnicka 3
tel. (61) 665-2531

Dom Studencki nr 5, ul. św. Rocha 11A
tel. (61) 665-2594

Dom Studencki nr 6, ul. św. Rocha 11B
tel. (61) 665-2578

Dział Bezpieczeństwa Wewnętrznego

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

Dział Gospodarczy

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 665-3505, faks. (61) 665-3551

Stanowisko ds. Inwestycji

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 665-3967

Kwestor

Sekretariat Kwestora

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 665-3612, faks (61) 665-3788

Dział Finansowy

tel. (61) 665-3703

Dział Księgowości

tel. (61) 665-3703

Sekretariat Kanclerza

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 665-3524, faks. (61) 665-3530

Dział Mienia

ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań
bud. A-2 , pokój 20
tel.+48 61 665 3515, +48 61665 2691

Dział Inwentaryzacji

ul. Jana Pawła II 28 (DS nr 1), 61-131 Poznań
tel. (61) 665-2146

Dział Socjalny

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 665-3678

Kancelaria Główna

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 665-3510

Ośrodki Wypoczynkowe

Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku
78-100 Kołobrzeg, ul. Obrońców Westerplatte 38
tel./faks. (94) 352-4608
Ośrodek Plenerowo-Rekreacyjny w Tucznie
62-007 Biskupice Wlkp., gmina Pobiedziska,
tel. (61) 815-6585

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej

tel. (61) 665 2434

Pion Kwestora

Dział

Sekretariat Kwestora

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 665-3612, faks (61) 665-3788

Dział Finansowy

tel. (61) 665-3703

Dział Księgowości

tel. (61) 665-3703