Rada Uczelni

W skład Rady Uczelni Politechniki Poznańskiej wchodzą:

  • członkowie spoza wspólnoty Uczelni:

mgr Piotr Gruszka
mgr Jolanta Musielak
mgr inż. Paweł Pyszlak

  • członkowie z wspólnoty Uczeni:

prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka
prof. dr hab. Alina Dudkowiak
prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego - Maria Zienkiewicz

Kadencja Rady trwa od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.

Przewodniczący Rady - mgr Jolanta Musielak.

E-mail: rada.uczelni@put.poznan.pl