Tryb i warunki przyjmowania

Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.

Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl.

Dane zbierane są dla potrzeb obecnie prowadzonego procesu rekrutacji na studia doktoranckie; podstawą ich przetwarzania jest dobrowolnie i świadomie wyrażona przez Panią/Pana zgoda w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO); mogą jednak zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe osób nieprzyjętych będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonej rekrutacji lub do momentu wycofania przez Panią/Pana wcześniej udzielonej zgody, przy czym jej wycofanie pozostanie bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie. Dane osobowe osób przyjętych będą przechowywane przez okres trwania studiów.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury na studia doktoranckie.

Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Uchwała Senatu Akademickiego Nr 144 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie.