Aktualności: Rekrutacja studia I stopnia

Rejestracja elektroniczna

na kierunki: architektura oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych kończy się 01 lipca 2016 r.

Postępowanie kwalifikacyjne

dla kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia

Rejestracja elektroniczna na studia

rozpoczęła się!

Rejestracja elektroniczna na studia

rozpoczyna się 20 maja 2016 r.

Strony