Listy przyjętych

Listy osób przyjętych na studia stacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego


Wydział Kierunek
Architektury Architecture (Architektura)
Architektura

Budownictwa

i Inżynierii Środowiska

Budownictwo
Civil Engineering - Construction Technology Management (Budownictwo - Technologia i organizacja budownictwa) 
Civil Engineering - Structural Engineering (Budownictwo - Konstrukcje budowlane)
Inżynieria środowiska

Budowy Maszyn

i Zarządzania

Inżynieria biomedyczna
Inżynieria materiałowa
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronics - Mechatronic Constructions (Mechatronika - Konstrukcje mechatroniczne)
Mechatronika
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Elektroniki

i Telekomunikacji

Electronics and Telecommunications - Information and Communication Technologies (Elektronika i telekomunikacja - Technologie informacyjno-telekomunikacyjne) 
Elektronika i telekomunikacja
Elektryczny Automatyka i robotyka
Elektrotechnika
Energetyka
Informatyka
Fizyki Technicznej Edukacja techniczno-informatyczna
Fizyka techniczna
Informatyki Automatic Control and Robotics - Smart Aerospace and Autonomous Systems (Automatyka i robotyka - Inteligentne systemy latające i systemy autonomiczne)
Automatyka i robotyka
Computing - Software Engineering (Informatyka - Inżynieria oprogramowania)
Informatyka
Inżynierii Zarządzania Engineering Management - Corporate Management (Inżynieria zarządzania - Zarządzanie przedsiębiorstwem)
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria zarządzania
Logistyka

Maszyn Roboczych

i Transportu

Mechanical Engineering - Gas Technology and Renewable Energy (Mechanika i budowa maszyn - Technologie gazowe i energetyka odnawialna)
Mechanical Engineering - Product Engineering (Mechanika i budowa maszyn - Inżynieria produktu)
Mechanika i budowa maszyn
Transport
Technologii Chemicznej Chemical Technology - Composites and Nanomaterials (Technologia chemiczna - Kompozyty i nanomateriały) 
Inżynieria chemiczna i procesowa
Technologia chemiczna
Technologie ochrony środowiska

Załączniki