Regulamin

Nowy Regulamin studiów podyplomowych uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 75/2016-2020 z dnia 31 stycznia 2018 r. (Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2018 r. Uczestnicy studiów podyplomowych rozpoczętych przed tą datą, kończą studia wg zasad obowiązujących w chwili podjęcia studiów).