Spis studiów podyplomowych

Wydział Architektury
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-109 Planowanie przestrzenne (dla architektów i nie architektów) 03.07.2019 30.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-179 Diagnostyka i monitoring urządzeń wysokiego napięcia pracujących w systemie elektroenergetycznym b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-190/III Technika świetlna - Teoria. Pomiary i zastosowanie. b.d. b.d. b.d. b.d.
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-116 Aplikacje internetowe i przetwarzanie w Chmurze b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-198 Hurtownie danych i analiza danych 02.07.2019 29.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
SP-180 Inżynieria oprogramowania 10.06.2019 30.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
SP- 221 Radiokomunikacja 01.06.2020 31.07.2020 01.10.2020 30.09.2021
SP-113 Systemy baz danych 02.07.2019 30.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-213 Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu 14.08.2019 30.09.2019 04.10.2019 30.06.2020
SP-204/VI Inżynieria Pożarowa Budynków 15.11.2018 20.02.2019 01.03.2019 30.06.2020
SP-222 Nowoczesne budownictwo kolejowe 10.06.2020 10.09.2020 01.10.2020 30.06.2021
SP-158 Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej 01.04.2019 30.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
SP-151/X Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego 16.07.2019 15.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej
Aktualnie Wydział nie prowadzi studiów podyplomowych.
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-218 Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0 02.01.2020 31.03.2020 08.05.2020 27.02.2021
SP-111 Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych 14.06.2018 10.10.2018 01.10.2018 30.09.2019
SP-184 Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu 16.07.2019 31.10.2019 08.11.2019 31.07.2020
SP-186 Organizacja i zarządzanie produkcją 25.05.2020 07.09.2020 01.10.2020 30.09.2021
SP 223 Obróbka ubytkowa i eksploatacja narzędzi skrawających 01.06.2020 20.09.2020 05.10.2020 30.07.2021
SP-091 Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy 17.06.2019 10.10.2019 01.10.2019 30.09.2020
SP-160 Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 01.06.2019 15.09.2019 01.10.2019 31.07.2020
SP-154 Technika współrzędnościowa i pomiary błędów kształtu b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-117 Zarządzanie jakością w teorii i praktyce 19.12.2019 16.02.2020 01.03.2020 30.04.2021
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-194 Inżynieria wysokich napięć b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-217 Ochrona Zabytków Sztuki Inżynieryjnej 01.09.2018 14.09.2018 01.10.2018 29.06.2019
SP-100 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków 22.06.2020 15.09.2020 10.10.2020 10.10.2021
Wydział Inżynierii Zarządzania
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-130 Bezpieczeństwo i higiena pracy 03.06.2019 20.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
SP-216 Doradztwo zawodowe z przedsiębiorczością 01.06.2019 30.08.2019 01.09.2019 31.01.2021
SP-196 / VII Innowacyjne Zarządzanie Rozwojem Produktu 11.06.2019 30.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
SP-121 Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką 25.06.2019 30.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
SP-163 / 45 edycja Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych 14.08.2019 30.09.2019 01.10.2019 28.02.2021
SP-137 Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem 03.04.2018 30.09.2018 01.10.2019 30.06.2020
SP-123 Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-122 Technika z wychowaniem komunikacyjnym 01.06.2019 30.08.2019 01.09.2019 31.01.2021
SP-220 Zarządzanie infrastrukturą edukacyjną 01.06.2019 31.08.2019 01.09.2019 30.06.2020
SP-145 / 15 edycja Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne 26.06.2019 15.11.2019 16.11.2019 30.06.2020
SP-219 Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem 18.06.2018 28.09.2018 01.10.2018 30.09.2019
SP-215 Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-169 Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi 25.06.2019 30.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
Wydział Technologii Chemicznej
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-211 Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3D b.d. b.d. b.d. b.d.