Spis studiów podyplomowych

Wydział Architektury
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-109 Planowanie przestrzenne (dla architektów i nie architektów) 03.07.2019 30.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
SP-205 Projektowanie parametryczne w architekturze 01.03.2015 31.03.2015 21.03.2015 31.12.2015
SP-183 Techniki świetlne w architekturze b.d. b.d. b.d. b.d.
Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-144 Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków 02.09.2019 30.09.2019 25.10.2019 25.10.2020
SP-149 Chłodnictwo i klimatyzacja 24.06.2019 13.09.2019 12.10.2019 12.10.2020
SP-204/VI Inżynieria Pożarowa Budynków 15.11.2018 20.02.2019 01.03.2019 30.06.2020
SP-151/X Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego 16.07.2019 15.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
SP-100 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków 24.06.2019 13.09.2019 12.10.2019 12.10.2020
SP-222 Nowoczesne budownictwo kolejowe 20.08.2019 20.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-201 Ekotechnologie i montaż b.d. b.d. 10.10.2014 26.04.2015
SP-111 Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych 14.06.2018 10.10.2018 01.10.2018 30.09.2019
SP-184 Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu 16.07.2019 31.10.2019 08.11.2019 31.07.2020
SP-186 Organizacja i zarządzanie produkcją 25.11.2019 07.02.2020 01.03.2020 31.03.2021
SP-160 Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 01.06.2019 15.09.2019 01.10.2019 31.07.2020
SP-091 Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy 17.06.2019 10.10.2019 01.10.2019 30.09.2020
SP-154 Technika współrzędnościowa i pomiary błędów kształtu 01.06.2017 15.09.2017 b.d. b.d.
SP-117 Zarządzanie jakością w teorii i praktyce 19.12.2019 16.02.2020 01.03.2020 30.04.2021
SP-218 Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0 02.01.2020 31.03.2020 08.05.2020 27.02.2021
Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-179/V edycja Diagnostyka i monitoring urządzeń wysokiego napięcia pracujących w systemie elektroenergetycznym 01.08.2016 11.09.2016 01.10.2016 31.07.2017
SP-194/IV Inżynieria wysokich napięć 19.06.2017 15.09.2017 01.10.2017 30.06.2018
SP-189 Odnawialne źródła energii. Projektowanie. Finansowanie.Pomiary. Badania. b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-161 Odnawialne źródła energii. Współpraca z systemem elektroenergetycznym. Pomiary. Badania b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-190/III Technika świetlna - Teoria. Pomiary i zastosowanie. 30.06.2017 05.10.2017 27.10.2017 29.06.2018
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-159 Edukacja pedagogiczno-dydaktyczna w obszarze wiedzy technicznej 10.06.2014 b.d. 01.10.2014 31.03.2016
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-198 Hurtownie danych i analiza danych 02.07.2019 29.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
SP-180 Inżynieria oprogramowania 10.06.2019 30.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
SP-116 Aplikacje internetowe i przetwarzanie w Chmurze 05.06.2017 30.09.2017 01.10.2017 30.06.2018
SP-113 Systemy baz danych 02.07.2019 30.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-193/III Mechatronika i diagnostyka silników lotniczych b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-158 Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej 01.04.2019 30.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
SP-207 Przemysłowe technologie gazowe i energetyka odnawialna b.d. b.d. 01.10.2015 30.06.2016
SP-202 Technologie gazowe i energetyka odnawialna b.d. b.d. 01.09.2015 31.05.2016
SP-213 Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu 14.08.2019 30.09.2019 04.10.2019 30.06.2020
Inżynieria Kosmiczna b.d. b.d. 01.02.2017 31.01.2018
SP-217 Ochrona Zabytków Sztuki Inżynieryjnej 01.09.2018 14.09.2018 01.10.2018 29.06.2019
Wydział Inżynierii Zarządzania
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-130 Bezpieczeństwo i higiena pracy 03.06.2019 20.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
SP-196 / VII Innowacyjne Zarządzanie Rozwojem Produktu 11.06.2019 30.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
SP-121 Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką 25.06.2019 30.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
SP-137 Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem 03.04.2018 30.09.2018 01.10.2019 30.06.2020
SP-123 Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym 04.05.2017 03.06.2017 03.06.2017 23.06.2018
SP-163 / 45 edycja Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych 14.08.2019 30.09.2019 01.10.2019 28.02.2021
SP-122 Technika z wychowaniem komunikacyjnym 01.06.2019 30.08.2019 01.09.2019 31.01.2021
SP-145 / 15 edycja Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne 26.06.2019 15.11.2019 16.11.2019 30.06.2020
SP-199 Zarządzanie E-biznesem b.d. b.d. 10.10.2015 26.06.2016
SP-169 Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi 25.06.2019 30.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
SP-215 Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta 01.07.2017 30.09.2017 01.10.2017 30.06.2018
SP-219 Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem 18.06.2018 28.09.2018 01.10.2018 30.09.2019
SP-216 Doradztwo zawodowe z przedsiębiorczością 01.06.2019 30.08.2019 01.09.2019 31.01.2021
SP-220 Zarządzanie infrastrukturą edukacyjną 01.06.2019 31.08.2019 01.09.2019 30.06.2020
Wydział Technologii Chemicznej
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-211 Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3D 01.01.2016 18.02.2016 27.02.2016 27.02.2017