Opłaty

Opłaty dla studentów zagranicznych na rok akademicki 2016/2017

Studia I stopnia (inżynierskie) € 1,200/pierwszy semestr
€ 1,000/każdy kolejny semestr
Studia II stopnia (magisterskie) € 1,200/pierwszy semestr
€ 1,000/każdy kolejny semestr
Studia III stopnia (doktoranckie) € 1,700/pierwszy semestr
€ 1,500/każdy kolejny semestr

Studia podyplomowe,

Specjalizacje,

Habilitacje

€ 3,200/na rok
Praktyki € 3,200/na rok