Opłaty

Opłaty za rok akademicki 2019/2020

Opłata rekrutacyjna:

     85 PLN - I stopień
     100 PLN - II stopień
     150 PLN - I lub II stopień - kierunek architektura*
*w roku akademickim 2019/20

Opłata za studia:

 

Studia I stopnia (inżynierskie)  

5200 PLN (ok. 1 200 €)/ pierwszy semestr
4300 PLN (ok 1000 €) / za każdy następny semestr

 

Studia II stopnia (magisterskie)
6900 PLN (ok. 1600 €) / pierwszy semestr
6000 PLN (ok. 1400 €) / za każdy następny semestr

 

 Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/21

 Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/20