Stypendia ministra dla doktorantów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał jedno stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów Politechniki Poznańskiej na rok akademicki 2018/2019:

  1. Artur Jędrzak (Wydział Technologii Chemicznej, dziedzina nauk chemicznych)

Kwota jednego stypendium wynosi 25.000 zł. Środki zostaną wypłacone przez Uczelnię jednorazowo.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW pod adresem: https://www.gov.pl/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-20182019