Stypendia ministra dla studentów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał siedem stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów Politechniki Poznańskiej na rok akademicki 2016/2017:

  1. Lawrence Drojetzki (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, kierunek: Inżynieria środowiska)
  2. Małgorzata Ignasiak (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji)
  3. Łukasz Jaworski (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, kierunek: Inżynieria biomedyczna)
  4. Kamila Kluska (Wydział Inżynierii Zarządzania, kierunek: Logistyka)
  5. Katarzyna Kowalska (Wydział Inżynierii Zarządzania, kierunek: Logistyka)
  6. Izabela Mazur (Wydział Inżynierii Zarządzania, kierunek: Inżynieria bezpieczeństwa)
  7. Franciszek Sidorski (Wydział Elektryczny, kierunek: Energetyka)

Kwota jednego stypendium wynosi 15.000 zł. Środki zostaną wypłacone przez Uczelnię jednorazowo.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/stypendia-ministra-dla-studentow-i-doktorantow-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-2016-2017.html