Stypendia ministra dla studentów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał dziewięć stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów Politechniki Poznańskiej na rok akademicki 2018/2019:

  1. Kinga Grzybowska (Wydział Architektury, kierunek: architektura)

  2. Michał Hondo (Wydział Architektury, kierunek: architektura)

  3. Grzegorz Miebs (Wydział Informatyki, kierunek: informatyka)

  4. Michał Żurkowski (Wydział Informatyki, kierunek: informatyka)

  5. Zofia Długosz (Wydział Informatyki, kierunek: informatyka)

  6. Marcin Baran (Wydział Inżynierii Zarządzania, kierunek: inżynieria bezpieczeństwa)

  7. Joanna Grzegorczyk (Wydział Inżynierii Zarządzania, kierunek: logistyka)

  8. Małgorzata Ignasiak (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji)

  9. Hanna Orlikowska (Wydział Fizyki Technicznej, kierunek: fizyka techniczna)

Kwota jednego stypendium wynosi 15.000 zł. Środki zostaną wypłacone przez Uczelnię jednorazowo.

Szczegółowe informacje dostępne są na temat stypendium na stronie MNiSW pod adresem: https://www.gov.pl/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20182019