Stypendia ministra dla studentów

Na rok akademicki 2019/2020 przyznano 4 stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów Politechniki Poznańskiej:

  1. Patryk Dawid Gluza - kierunek transport
  2. Bartosz Stanisław Kopras - kierunek elektronika i telekomunikacja
  3. Mateusz Kudła - kierunek informatyka
  4. Jakub Szczupakowski - kierunek logistyka

Szczegółowe informacje na temat stypendium dostępne są na stronie MNiSW pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020

Tryb przedstawiania przez studentów kandydatur do stypendium ministra na rok akademicki 2019/2020 zawarty jest w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej.

Zarządzenie Nr 19 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej

Wnioski o stypendium ministra w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi znaczące osiągnięcia można składać we właściwym dziekanacie do 15 października.