Stypendia ministra dla studentów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał osiem stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów Politechniki Poznańskiej na rok akademicki 2017/2018:

  1. Małgorzata Ignasiak (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji)

  2. Marianna Kopeć (Wydział Inżynierii Zarządzania, kierunek: logistyka)

  3. Katarzyna Kowalska (Wydział Inżynierii Zarządzania, kierunek: logistyka)

  4. Monika Mazur (Wydział Inżynierii Zarządzania, kierunek: inżynieria zarządzania)

  5. Mateusz Półtorak (Wydział Informatyki, kierunek: informatyka)

  6. Lucyna Sikora (Wydział Inżynierii Zarządzania, kierunek: logistyka)

  7. Jarosław Synak (Wydział Informatyki, kierunek: informatyka)

  8. Filip Zieliński (Wydział Architektury, kierunek: architektura)

Kwota jednego stypendium wynosi 15.000 zł. Środki zostaną wypłacone przez Uczelnię jednorazowo.

Szczegółowe informacje dostępne są na temat stypendium na stronie MNiSW pod adresem: https://www.gov.pl/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20182019