Stypendia Ministra dla studentów

Stypendia Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Tryb przedstawiania przez studentów kandydatur do stypendium ministra na rok akademicki 2020/2021 zawarty jest w Regulaminie przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej.

Wnioski o stypendium ministra w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi znaczące osiągnięcia można składać we właściwym dziekanacie do 10 października.

Wniosek w wersji papierowej podpisuje student i opiniuje dziekan.

Wersja elektroniczna zawiera:

1) osobno wniosek (opisany jako „imię nazwisko _wniosek.docx”),

2) osobno załącznik ze skanem oświadczenia (opisany jako „imię nazwisko_oswiadczenie.pdf”),

3) osobno załącznik z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia (opisany jako „imię nazwisko_zalaczniki.pdf”).

 

Wzór wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium ministra

 

Szczegółowe informacje na temat stypendium dostępne są na stronie MNiSW