Stawki stypendiów w ramach Erasmus+

Stawki stypendiów w roku akademickim 2018/2019

Na praktyki obowiązują wciąż stawki z roku 2017/2018

GRUPA 

KRAJE 

KWOTA STYPENDIUM/MIESIĄC
(W EURO) 

WYJAZD NA STUDIA

WYJAZD NA PRAKTYKI

 I

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 500,00

 600,00

 II

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 450,00

 550,00

 III

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

 400,00

 500,00

 

Stawki stypendiów w roku akademickim 2017/2018

Stawki na praktyki wciąż obowiązują, pomimo rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019

GRUPA 

KRAJE 

KWOTA STYPENDIUM/MIESIĄC
(W EURO) 

WYJAZD NA STUDIA

WYJAZD NA PRAKTYKI

 I

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia,  Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

 500,00

 600,00

 II

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

 450,00

 550,00

 III

Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

 350,00

 450,00