Stawki stypendiów w ramach PO WER

STAWKI STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW
Z PRAWEM DO DODATKU SOCJALNEGO NA WYJAZDY NA STUDIA I PRAKTYKĘ
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

GRUPA 

KRAJE 

KWOTA STYPENDIUM/MIESIĄC
(W PLN) 

kwota ryczałtowa

WYJAZD NA STUDIA
I PRAKTYKĘ

 I

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia,  Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

 3015,00

 II

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

2799,00

 III

Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

2369,00

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zakwalifikowani na wyjazd w ramach Erasmus+ będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki na pokrycie kosztów wynikających z niepełnosprawności

 

STAWKI STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYJEŻDŻAJĄCYCH NA STUDIA I PRAKTYKĘ
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

GRUPA 

KRAJE 

KWOTA STYPENDIUM/MIESIĄC
(W PLN) 

KWOTA RYCZAŁTOWA

WYJAZD NA STUDIA

WYJAZD NA PRAKTYKI

 I

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia,  Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

 2153,00

2584,00

 II

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

1938,00

2369,00

 III

Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

1507,00

1938,00

 

Dodatkowe dofinansowanie wynikające
z potrzeb osoby niepełnosprawnej

Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające
z wniosku złożonego do FRSE.

FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje
o ostatecznej wysokości przyznanego dofinasowania.

Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych

STAWKI STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW
Z PRAWEM DO DODATKU SOCJALNEGO NA WYJAZDY NA STUDIA I PRAKTYKĘ
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

GRUPA 

KRAJE 

KWOTA STYPENDIUM/MIESIĄC
(W PLN) 

kwota ryczałtowa

WYJAZD NA STUDIA
I PRAKTYKĘ

 I

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia,  Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

 2965,00

 II

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

2541,00

 III

Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

2118,00

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zakwalifikowani na wyjazd w ramach Erasmus+ będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki na pokrycie kosztów wynikających z niepełnosprawności

 

STAWKI STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYJEŻDŻAJĄCYCH NA STUDIA I PRAKTYKĘ
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

GRUPA 

KRAJE 

KWOTA STYPENDIUM/MIESIĄC
(W PLN) 

KWOTA RYCZAŁTOWA

WYJAZD NA STUDIA

WYJAZD NA PRAKTYKI

 I

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia,  Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

 2118,00

2541,00

 II

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

1694,00

2118,00

 III

Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

1271,00

1694,00

 

Dodatkowe dofinansowanie wynikające
z potrzeb osoby niepełnosprawnej

Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające
z wniosku złożonego do FRSE.

FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje
o ostatecznej wysokości przyznanego dofinasowania.

Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych