Stypendia fundowane

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium są:
1) nagrody i wyróżnienia uzyskane w konkursach o charakterze naukowym na szczeblu
międzynarodowym lub ogólnopolskim,
2) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych,
3) udział w projektach naukowo-badawczych realizowanych przez uczelnię,
4) udział w konferencjach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
5) autorstwo lub współautorstwo wynalazku lub wzoru użytkowego,
6) autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych,
7) działalność w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne) itp.

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w wymaganym terminie w Dziekanacie Wydziału.

Szczegółowa informacja na ten temat znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

 

Stypendium Pomostowe na I rok studiów

O stypendium mogą aplikować studenci przyjęci na I rok studiów, spełniający warunki określone w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2018/2019”.

Szczegółowe warunki programu oraz rekrutacja on-line znajdują się na stronie:

www.stypendia-pomostowe.pl