Stypendia fundowane

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium są:

  1. nagrody i wyróżnienia uzyskane w konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
  2. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych,
  3. udział w projektach naukowo-badawczych realizowanych przez uczelnię,
  4. udział w konferencjach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
  5. autorstwo lub współautorstwo wynalazku lub wzoru użytkowego,
  6. autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych,
  7. działalność w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne) itp.

Wnioski w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć w wyznaczonym terminie we właściwym dziekanacie.

Szczegółowa informacja na ten temat znajduje się na stronie Urzędu Marszałka Województwa Wielkopolskiego: https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego

 

Stypendium Pomostowe na I rok studiów

O stypendium mogą aplikować studenci przyjęci na I rok studiów, spełniający warunki określone w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021”. Szczegółowe warunki programu oraz rekrutacja on-line znajdują się na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl