Stypendia fundowane

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 22 grudnia 2020 r. wręczył jednorazowe stypendia dla studentów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami na polu edukacji i nauki.

Wśród studentów Politechniki Poznańskiej nagrodzono:

Stypendium naukowe pierwszego stopnia:

Marcin Rabiza, kierunek informatyka

Stypendium naukowe drugiego stopnia:

Klaudia Grześkowiak, kierunek architektura

Michał Kacprzyk, kierunek architektura

Patryk Nisiewicz, kierunek transport

Stypendium naukowe trzeciego stopnia:

Michał Jeske, kierunek automatyka i robotyka

Piotr Kwiatkowski, kierunek informatyka

Mateusz Matusiak, kierunek konstrukcja i eksploatacja środków transportu

Michał Mendyk, kierunek automatyka i robotyka

Jakub Mróz, kierunek mechanika i budowa maszyn

Agnieszka Szatkowska, kierunek mechanika i budowa maszyn

Tomasz Wojciechowski, kierunek informatyka

 

 

 

 

Stypendium Pomostowe na I rok studiów

O stypendium mogą aplikować studenci przyjęci na I rok studiów, spełniający warunki określone w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021”. Szczegółowe warunki programu oraz rekrutacja on-line znajdują się na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl