Świadczenia dla doktorantów

Zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Poznańskiej i Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Poznańskiej zostają zastąpione wspólnym Regulaminem przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej.

Zarządzenie Nr 19 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej

Wnioski można składać w Zintegrowanym Centrum Obsługi, ul. Piotrowo 3, pokój 18 (budynek z zegarem) od 01 do 12 października 2019 r. w godz.: 09:00-14:00 od poniedziałku do piątku oraz w godz.: 08:30-13:30 w soboty zjazdowe.

Próg dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1051 zł.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Załączniki