Świadczenia dla doktorantów

Zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Poznańskiej i Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Poznańskiej zostają zastąpione wspólnym Regulaminem przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej.

Zarządzenie Nr 19 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Załączniki