Świadczenia dla studentów

Zarządzenie Nr 19 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej

Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczące stypendium rektora oraz odwołania w sprawie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg adresowane do Odwoławczej Komisji Stypendialnej należy składać w Zintegrowanym Centrum Obsługi, ul. Piotrowo 3 (budynek z zegarem), w godz.: 09:00-13:00 od poniedziałku do czwartku.

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego