Świadczenia dla studentów

Zarządzenie Nr 19 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej

Wnioski o stypendia dla studentów należy składać elektroniczne poprzez system eStudent.

Wypełniony wniosek należy pobrać, wydrukować i podpisany dostarczyć do Zintegrowanego Centrum Obsługi, ul. Piotrowo 3, pokój nr. 18 (budynek z zegarem), od 15.02.2020 do 7.03.2020 r. od poniedziałku do czwartku w godz.: 08:00-13:00, w piątek  06  marca w godz.: 08:00-13:00, oraz w soboty  w godz.: 08:00-13:00.

Osoby, które otrzymały na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz stypendium rektora dla doktorantów, nie składają ponownie wniosków. Wyjątek stanowią osoby przyjęte na pierwszy semestr studiów drugiego stopnia, które zobowiązane są złożyć nowy wniosek na semestr letni wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego