Współpraca z krajami partnerskimi

Od roku 2016/2017 Politechnika Poznańska bierze udział w projekcie Erasmus+, mobilność
z krajami partnerskimi
.

Obecnie trwa rekrutacja na wyjazdy w ramach projektu KA 107 2017, która zakończy się 11 maja 2018 r.

Wyjazdy pracownicze w programie Erasmus+ powinny być zrealizowane do 31.07.2019 r.

Dofinansowanie w ramach projektu KA 107- 2017 obejmuje następujące kraje i uczelnie partnerskie:

BOŚNIA I HERCEGOWINA

wyjazdy szkoleniowe - 2 miejsca

wyjazdy dydaktyczne - 2 miejsca

 • Uniwersytet w Sarajewie

 

CHINY

wyjazdy dydaktyczne - 1 miejsce

 • Tianjin University of Technology
 • Shanghai University

 

INDIE

wyjazdy dydaktyczne - 1 miejsce

 • Parul University Vadodara

 

ROSJA

wyjazdy szkoleniowe - 2 miejsca

wyjazdy dydaktyczne - 2 miejsca

 • National Research University Moscow
 • Saint Petersburg National Research University ITMO
 • Peter The Great Saint Petersburg Polytecnic University

 

TAJWAN

wyjazdy dydaktyczne - 1 miejsce

 • National Tsing Hua University

 

UKRAINA

wyjazdy szkoleniowe - 2 miejsca

wyjazdy dydaktyczne - 2 miejsca

 • Lviv Polytecnic National University
 • Higher State Education Institution Banking University
 • Lutsk National Technical University
 • Ivano-Frankivsk National Technical University
 • National Technical University Kharkiv

 

dane kontaktowe

 

dokumenty aplikacyjne - projekt 2017

***

Nasi pracownicy mogą skorzystać z następujących form wyjazdów:

a) WYJAZDY DLA PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH:

- wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (Staff Mobility for Teaching).  W trakcie pobytu nauczyciel akademicki musi przeprowadzić minimum 8 godz. zajęć dydaktycznych (wykładów, seminariów, warsztatów). Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.
W przypadku jeżeli pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej trwa dłużej niż 5 dni, liczba godzin dydaktycznych do zrealizowania będzie proporcjonalnie większa.

- wyjazdy do zagranicznych uczelni w celach szkoleniowych
(Staff Mobility for Training - udział w szkoleniach, warsztatach, wymiana doświadczeń, doskonalenie metod nauczania itp). Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do partnerskich uczelni w celu doskonalenia swoich umiejętności, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizytach studyjnych, itp.).

UWAGI

Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 5 dni do 2 miesięcy (minimalny czas trwania,
5 dni, liczony jest bez dni podróży).

Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać jedynie do tych uczelni zagranicznych, z którymi ich macierzyste wydziały/instytuty/katedry podpisały umowy o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach programu Erasmus+.

Celem wyjazdu nie może być udział w konferencji.

b) WYJAZDY DLA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI:
- wyjazdy do zagranicznych uczelni w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, udziału w szkoleniach itp. (Staff mobility for training). Pracownik uczestniczy w zorganizowanym szkoleniu dla większej rzeszy odbiorców, bądź też jego praca to tzw. "work shadowing" - obserwowanie pracy pracownika uczelni zagranicznej, który ma podobny zakres pracy i obowiązków.

Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 5 dni do 2 miesięcy (minimalny czas trwania
5 dni, liczony jest bez dni podróży).

UWAGI

Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 5 dni do 2 miesięcy (minimalny czas trwania,
5 dni, liczony jest bez dni podróży).

Pracownicy mogą wyjechać jedynie do tych uczelni zagranicznych, z którymi PP ma podpisaną 
umowę w ramach programu Erasmus+.

Celem wyjazdu nie może być udział w konferencji.

Program szkolenia musi być zdefiniowany na każdy dzień pobytu w uczelni partnerskiej.

***

Aby zrealizować wyjazd w ramach Programu Erasmus+ w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, bądź w celach szkoleniowych, pracownik samodzielnie nawiązuje kontakt z instytucją goszczącą i ustala program nauczania/szkolenia oraz aplikuje o wyjazd w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej.

Wszystkich zainteresowanych gorąco zachęcam do zapoznania się z kryteriami naboru pracowników, zasadami finansowania wyjazdów, a następnie do wypełnienia formularzy i złożenia ich wraz z wymaganymi załącznikami w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej PP (pokój 111) do dnia: 11 maja 2018 r..

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji,

erasmus[at]put.poznan.pl

Tel. 61 665 35 44