Współpraca z krajami partnerskimi

Od roku 2016/2017 Politechnika Poznańska bierze udział w projekcie Erasmus+, mobilność z krajami partnerskimi.

Otrzymane dofinansowanie obejmuje Ukrainę oraz Bośnię i Hercegowinę, dla następujących uczelni:

  • Lviv Polytechnic National University
  • Ivano- Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  • National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
  • University of Sarajevo

Szczegóły dotyczące rekrutacji zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

Stawki stosowane w projekcie:
http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/Zal.IV-2016-KA107-Wysokosc-stawek.pdf