Współpraca z krajami partnerskimi

Od roku 2016/2017 Politechnika Poznańska bierze udział w projekcie Erasmus+, mobilność
z krajami partnerskimi
.

Obecnie trwa II rekrutacja, która zakończy się 15 kwietnia 2018r.

Dofinansowanie w ramach projektu KA 107- 2016 obejmuje następujące kraje i uczelnie partnerskie, a wyjazdy pracownicze w programie Erasmus+ powinny być zrealizowane
do 31.07.2018:

UKRAINA

wyjazdy dydaktyczne - 2 miejsca

  • Lviv Polytechnic National University
  • Ivano- Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  • National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
  • Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University
  • Sumy State University

BOŚNIA I HERCEGOWINA
wyjazdy dydaktyczne - 1 miejsce

  • University of Sarajevo

dane kontaktowe

dokumenty aplikacyjne - projekt 2016

***

Nasi pracownicy mogą skorzystać z następujących form wyjazdów:

a) WYJAZDY DLA PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH:

- wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (Staff Mobility for Teaching).  W trakcie pobytu nauczyciel akademicki musi przeprowadzić minimum 8 godz. zajęć dydaktycznych (wykładów, seminariów, warsztatów). Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.
W przypadku jeżeli pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej trwa dłużej niż 5 dni, liczba godzin dydaktycznych do zrealizowania będzie proporcjonalnie większa.

- wyjazdy do zagranicznych uczelni w celach szkoleniowych
(Staff Mobility for Training - udział w szkoleniach, warsztatach, wymiana doświadczeń, doskonalenie metod nauczania itp). Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do partnerskich uczelni w celu doskonalenia swoich umiejętności, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizytach studyjnych, itp.).

UWAGI

Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 5 dni do 2 miesięcy (minimalny czas trwania,
5 dni, liczony jest bez dni podróży).

Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać jedynie do tych uczelni zagranicznych, z którymi ich macierzyste wydziały/instytuty/katedry podpisały umowy o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach programu Erasmus+.

Celem wyjazdu nie może byc udział w konferencji.

b) WYJAZDY DLA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI:
- wyjazdy do zagranicznych uczelni w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, udziału w szkoleniach itp. (Staff mobility for training). Pracownik uczestniczy w zorganizowanym szkoleniu dla większej rzeszy odbiorców, bądź też jego praca to tzw. "work shadowing" - obserwowanie pracy pracownika uczelni zagranicznej, który ma podobny zakres pracy i obowiązków.

Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 5 dni do 2 miesięcy (minimalny czas trwania
5 dni, liczony jest bez dni podróży).

UWAGI

Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 5 dni do 2 miesięcy (minimalny czas trwania,
5 dni, liczony jest bez dni podróży).

Pracownicy mogą wyjechać jedynie do tych uczelni zagranicznych, z którymi PP ma podpisaną 
umowę w ramach programu Erasmus+.

Celem wyjazdu nie może być udział w konferencji.

Program szkolenia musi być zdefiniowany na każdy dzień pobytu w uczelni partnerskiej.

***

Aby zrealizować wyjazd w ramach Programu Erasmus+ w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, bądź w celach szkoleniowych, pracownik samodzielnie nawiązuje kontakt z instytucją goszczącą i ustala program nauczania/szkolenia oraz aplikuje o wyjazd w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej.

Wszystkich zainteresowanych gorąco zachęcam do zapoznania się z kryteriami naboru pracowników, zasadami finansowania wyjazdów, a następnie do wypełnienia formularzy i złożenia ich wraz z wymaganymi załącznikami w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej PP (pokój 111) do dnia: 15 kwietnia 2018.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji,

erasmus[at]put.poznan.pl

Tel. 61 665 35 44

Stawki stosowane w projekcie:
http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/Zal.IV-2016-KA107-Wysokosc-stawek.pdf