O Uczelni

MISJA I WIZJA

Misją Uczelni jest kształcenie na wszystkich stopniach studiów wyższych oraz w trybie kształcenia ustawicznego w ścisłym związku z prowadzonymi na Uczelni pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi oraz we współpracy z przyszłymi pracodawcami absolwentów uczelni i w kontakcie ze społeczeństwem. Wizją jest stworzenie czołowego w kraju uniwersytetu technicznego, dobrze rozpoznawalnego w Europie, liczącego się i poszukiwanego partnera uczelni zagranicznych, gwarantującego wysoką jakość kształcenia oraz światowy poziom prac naukowych i badawczo-rozwojowych.

UCZELNIA EUROPEJSKA

Dziś Politechnika Poznańska oferuje kształcenie na dziesięciu wydziałach, prowadzących łącznie 27 kierunków studiów. Na uczelni studiuje ponad 20 tysięcy studentów studiów I i II stopnia, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych. O ich wykształcenie troszczy się ponad 1200 nauczycieli akademickich. Realizacja misji Uczelni pozwala urzeczywistnić wizję Politechniki Poznańskiej, jako czołowego w kraju uniwersytetu technicznego, z aspiracjami do bycia partnerem uczelni europejskich pod względem jakości kształcenia oraz poziomu badań naukowych. Politechnika Poznańska jako pierwsza z polskich uczelni została przyjęta do grona członków CESAER-a (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research) – europejskiej organizacji zrzeszającej najlepsze wyższe szkoły techniczne. Jest członkiem SEFI (Societe Euro peenne pour la Formation des Ingenieurs), EUA (European University Association), ADUEM (Alliance of Universities for Democracy) oraz IAU (International Association of Universities).

NAUKA

Politechnika Poznańska stanowi ważny ośrodek badań naukowych. Z roku na rok udział środków przeznaczonych na badania jest coraz większy. Silną stroną Uczelni jest kadra pracowników naukowych. Ich osiągnięcia naukowe i publikacje stanowią ważny wkład do współczesnych nauk technicznych. Wielu młodych pracowników i doktorantów zdobywa stypendia naukowe i wyjeżdża za granicę w celu podniesienia swoich kwalifikacji i zdobycia nowych doświadczeń. Naukowcy Uczelni zdobywają najwyższe państwowe nagrody naukowe. Fundacja Nauki Polskiej, premiująca najlepszych polskich uczonych, trzykrotnie wyróżniła profesorów naszej Uczelni, tzw. polskim Noblem - w roku 2000 prof. Jana Węglarza, w roku 2005 prof. Romana Słowińskiego, a w roku 2011 prof. Elżbietę Frąckowiak.

EDUKACJA

Oferta dydaktyczna Politechniki Poznańskiej jest nowoczesna, bogata i dostosowana do wymogów stawianych przez pracodawców nie tylko krajowych, ale i zagranicznych. Uczelnia oferuje studia na ponad 100 specjalnościach prowadzonych na 27 kierunkach studiów. Studenci wybierają studia na naszej Uczelni ze względu na wysoki poziom nauczania, doskonale przygotowaną kadrę, a także możliwość pełnego realizowania swoich naukowych i pozanaukowych zainteresowań oraz przyjazną atmosferę. Prawdziwą dumą Uczelni są studenci odnoszący sukcesy w międzynarodowych konkursach, działający w kołach naukowych i organizacjach studenckich.

Zdjęcia

Rektorat
Rektorat
Centrum Wykładowe
Centrum Wykładowe
Czytelnia w Bibliotece Politechniki Poznańskiej
Czytelnia w Bibliotece Politechniki Poznańskiej
Centrum Wykładowe
Centrum Wykładowe
CMBiN
CMBiN