Targi Pracy

Targi Pracy PP już na stałe zagościły na liście najważniejszych wydarzeń zarówno naszej Uczelni, jak i miasta Poznania. Corocznie kilkudziesięciu pracodawców ma szansę zaprezentować studentom i absolwentom Politechniki Poznańskiej propozycje praktyk, staży oraz oferty pracy. Głównym celem Targów jest nawiązanie obustronnego kontaktu, a w efekcie również zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej, młodej kadry.

Dowiedz się więcej - http://www.targipracy.put.poznan.pl/

Kontakt - targipracy@put.poznan.pl.