Chemiczne źródła prądu – zmierzch czy przyszłość?

Chemiczne źródła prądu – zmierzch czy przyszłość?

Wykład odbędzie się online - poprzez Join Zoom Meeting oraz będzie transmitowany na oficjalnym kanale YouTube Politechniki Poznańskiej.

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Lota jest absolwentem Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. W 2005 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej, a w 2012 roku stopień naukowy doktora habilitowanego. Dodatkowo w 2006 roku ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zdobywając tytuł zawodowy magistra. Z dniem 28 września 2020 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych Jego zainteresowania naukowe związane są z elektrochemią i dotyczą chemicznych źródeł prądu, galwanotechniki, korozji oraz nauki o materiałach, a w szczególności wytwarzania i modyfikacji materiałów węglowych. W swoim dorobku naukowym posiada 93 publikacje z liczbą cytowań ponad 4900 (h=29, Scopus) oraz 24 uzyskane patenty.

Link do wydarzenia: http://bit.ly/3aFTTfM

Miejsce wydarzenia
Wydarzenie online
Data wydarzenia
czwartek, 25. luty 2021 - 16:00
Typ wydarzenia
Konferencje i wykłady