Gra Miejska

Gra Miejska

Zapraszamy do udziału w wyjątkowej Grze Miejskiej, której tematem będzie historia Poznania i początki państwowości Polski. Zostanie przeprowadzona na terenie miasta Poznania.

Przewidywany czas trwania to2,5 godziny.
Informacje o grze zostaną przesłane uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Prosimy o rejestrację do dnia 20.04.2019 poprzez fromularz

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Gra zostanie przygotowana i przeprowadzona przez City Events Poznań: https://cityevent-poznan.pl/nasi-przewodnicy/

Miejsce wydarzenia
Poznań
Data wydarzenia
sobota, 11. Maj 2019 - 12:30
Typ wydarzenia
Sport