Konferencja NKN "Doskonałość naukowa – Jak równać do najlepszych!"

Konferencja NKN "Doskonałość naukowa – Jak równać do najlepszych!"

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Polską Akademią Nauk zapraszają do udziału w konferencji „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 23-24 lutego 2017 roku.

Hasłem piątej z dziewięciu konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki we wrześniu 2017 roku, jest "Doskonałość naukowa – Jak równać do najlepszych!".

Diagnoza jest powszechnie znana: polska nauka odstaje od światowej czołówki. Słaba aktywność i wyniki w konkursach grantowych European Research Council są wskaźnikiem niezdolności do proponowania przełomowych programów badawczych. Niska pozycja Polski w europejskim rankingu innowacyjności jest w części skutkiem zbyt niskiego poziomu badań stosowanych i wdrożeniowych. Zwiększenie nakładów na badania naukowe, choć konieczne, jednak nie wystarczy. Potrzebna jest refleksja nad tym, jak dokonać zwrotu polskiej nauki ku badaniom przełomowym, zarówno podstawowym, jak i stosowanym.

23 i 24 lutego w Poznaniu polskie środowisko akademickie zastanawiać się będzie, jak zaradzić tym problemom.  Administracja państwowa i środowiska akademickie muszą wypracować lepsze metody interwencji w naukę; trzeba przemyśleć politykę inwestycyjną, alokację środków finansowych (w tym mechanizmy finansowego wspierania doskonałości naukowej) i działania organizacyjne. Nowy system musi inaczej traktować bardzo dobre jednostki naukowe a inaczej „producentów punktów”, doceniać jakościowe aspekty twórczości naukowej, a nie tylko wymiar ilościowy. Poprawić trzeba system parametryzacji i kategoryzacji jednostek naukowych. Należy rozpoznać bariery instytucjonalne, które utrwalają przeciętność i zastanowić się, jakie zmiany strukturalne będą wspierać doskonałość naukową.

Konferencję razem z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wspólnie z Polską Akademią Nauk. Więcej informacji na stronie www.nkn.gov.pl , tam tez będzie można śledzić transmisję na żywo z konferencji.
Na tej konferencji warto być! Właśnie rozpoczęła się rejestracja uczestników.

Formularz rejestracyjny i program konferencji:
http://www.nauka.gov.pl/konferencja-nkn-doskonalosc-naukowa-jak-rownac-d...

Miejsce wydarzenia
Aula UAM, Aula Intytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
Data wydarzenia
Od czwartek, 23. luty 2017 (Całodzienne) do piątek, 24. luty 2017 (Całodzienne)
Typ wydarzenia
Konferencje i wykłady