PP dookoła świata - Kawiarenka Międzykulturowa

PP dookoła świata - Kawiarenka Międzykulturowa

W ramach Kawiarenki Międzykulturowej zapraszamy na Spotkanie Wielkanocne!

"PP dookoła świata - Kawiarenka Międzykulturowa" to inicjatywa Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej Politechniki Poznańskiej. Kawiarenka Międzykulturowa ma na celu integrację społeczności akademickiej, wymianę kulturową, poszerzanie wiedzy na temat Polski wśród studentów zagranicznych oraz wiedzy dotyczącej krajów pochodzenia studentów zagranicznych z Politechniki Poznańskiej.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Spotkanie odbywa się w języku angielskim.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez dołączenie do niniejszego wydarzenia na FB.

Miejsce wydarzenia
Centrum Wykładowe, ul.Piotrowo 2, sala 53
Data wydarzenia
wtorek, 16. Kwiecień 2019 - 18:30
Typ wydarzenia
Konferencje i wykłady