PP dookoła świata - Kawiarenka Międzykulturowa

PP dookoła świata - Kawiarenka Międzykulturowa

Zapraszamy na spotkanie w ramach Kawiarenki Międzykulturowej pt. Niezwykłe i zabawne wydarzenia oraz konkursy w moim kraju :)

Czy słyszałeś kiedyś o Mistrzostwa w rzucaniu telefonami komórkowymi lub Mistrzostwa świata w brodzie i wąsach, a może Wyścigi łóżek?

Najbliższe spotkanie PUT Intercultural Cafe poświęcone będzie zabawnym konkursom na całym świecie.

Spotkanie odbywa się w języku angielskim.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez dołączenie do niniejszego wydarzenia na FB.

Kawiarenka Międzykulturowa ma na celu integrację społeczności akademickiej, wymianę kulturową, poszerzanie wiedzy na temat Polski wśród studentów zagranicznych oraz wiedzy dotyczącej krajów pochodzenia studentów zagranicznych z Politechniki Poznańskiej.
Spotkania są organizowane co miesiąc,dotyczą różnych tematów i są skierowane do polskich i zagranicznych studentów Politechniki Poznańskiej i poznańskich uczelni oraz pracowników Politechniki Poznańskiej.

Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Politechnikę Poznańską wizerunku uczestnika, utrwalenie ich techniką drukarską oraz elektroniczną, w całości lub części, zwielokrotnienie, opublikowanie w czasopiśmie ”Głos Politechniki” lub innych wydawnictwach Uczelni i rozpowszechnienie, w tym także wprowadzenie do pamięci komputera, opublikowanie w mediach społecznościowych oraz na portalu PP – put.poznan.pl.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Miejsce wydarzenia
Centrum Wykładowe, ul.Piotrowo 2, sala 53
Data wydarzenia
czwartek, 29. Sierpień 2019 - 18:30
Typ wydarzenia
Kultura i sztuka