PP dookoła świata - Kawiarenka Międzykulturowa

PP dookoła świata - Kawiarenka Międzykulturowa

Pocztówka z rodzinnego miasta.

Podczas spotkania porozmawiamy o naszych miastach. Pokażemy ich piękno i zagadnienia, które wciąż wymagają poprawy, kwestie, z których jesteśmy dumni oraz inne, które wolelibyśmy ukryć przed gośćmi.

Spotkanie odbywa się w języku angielskim.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez dołączenie do niniejszego wydarzenia na FB.

"PP dookoła świata - Kawiarenka Międzykulturowa" to inicjatywa Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej Politechniki Poznańskiej. Kawiarenka Międzykulturowa ma na celu integrację społeczności akademickiej, wymianę kulturową, poszerzanie wiedzy na temat Polski wśród studentów zagranicznych oraz wiedzy dotyczącej krajów pochodzenia studentów zagranicznych z Politechniki Poznańskiej.

Spotkania są organizowane co miesiąc,dotyczą różnych tematów i są skierowane do polskich i zagranicznych studentów Politechniki Poznańskiej i poznańskich uczelni oraz pracowników Politechniki Poznańskiej.

Nie przegap kolejnego spotkania! Do zobaczenia !

Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Politechnikę Poznańską wizerunku uczestnika, utrwalenie ich techniką drukarską oraz elektroniczną, w całości lub części, zwielokrotnienie, opublikowanie w czasopiśmie ”Głos Politechniki” lub innych wydawnictwach Uczelni i rozpowszechnienie, w tym także wprowadzenie do pamięci komputera, opublikowanie w mediach społecznościowych oraz na portalu PP – put.poznan.pl.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Miejsce wydarzenia
Centrum Wykładowe, ul.Piotrowo 2, sala 53
Data wydarzenia
środa, 25. Wrzesień 2019 - 18:30
Typ wydarzenia
Kultura i sztuka