Sympozjum BioOrg2019

Sympozjum BioOrg2019

7 grudnia 2019 r. w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej odbyło się III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów BioOrg 2019.

Sympozjum skierowane było do naukowców, których tematyka badawcza koncentruje się wokół chemii bioorganicznej i organicznej oraz zagadnień związanych z biomateriałami, w celu przedstawienia dotychczasowych osiągnięć naukowych, poszerzenia wiedzy, nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym.

Tematyka konferencji:

  • Biomateriały i nanomateriały
  • Chemia bioorganiczna
  • Chemia organiczna

Materiały opublikowane będą w elektronicznej książce abstraktów z numerem ISBN.

Szczegóły na stronie: www.bioorg.put.poznan.pl

Miejsce wydarzenia
Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej
Data wydarzenia
poniedziałek, 9. Grudzień 2019 (Całodzienne)
Typ wydarzenia
Konferencje i wykłady