Wykład otwarty "Bioinformatyka stosowana: o zwijaniu, edycji, ocenie cząsteczek RNA w krzemie" "

Wykład otwarty "Bioinformatyka stosowana: o zwijaniu, edycji, ocenie cząsteczek RNA w krzemie" "

Rektor Politechniki Poznańskiej zaprasza na wykład otwarty prof. dr hab. inż. Marty Szachniuk z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, pt. "Bioinformatyka sotosowana: o zwijaniu, edycji, ocenie cząsteczek RNA w krzemie", który odbędzie się w czwartek 21 stycznia 2021 r. o godz. 16.00.

Wydarzenie online

Zapraszamy serdecznie Studentów, Kadrę PP i Gości.

Prof. Marta Szachniuk uzyskała stopień doktorski w zakresie informatyki w 2005r. a stopień doktor habilitowanej w 2015r. - obydwa na Politechnice Poznańskiej. Tytuł profesor nauk inżynieryjno-technicznych został jej nadany postanowieniem Prezydenta RP z dnia 11 maja 2020 r. Była stypendystką Instytutu Maxa-Plancka W Getyndze (Niemcy). Stowarzyszenie EURO przyznało jej nagrodę EDDA za najlepszą w Europie pracę doktorską z badań operacyjnych. Za dorobek będący częścią habilitacji otrzymała nagrodę Wydziału IV - Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk.

Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z bioinformatyką struktur RNA. Jest autorką projektu RNApolis - wirtualnego laboratorium badań RNA, w ramach którego wraz z zespołem tworzy metody obliczeniowe wspomagające rozwiązywanie otwartych problemów bioinformatyki i biologii strukturalnej. RNApolis skupia obecnie 20 narzędzi, w tym RNAComposer - najpopularniejszy w świecie system do przewidywania struktury 3D cząsteczek RNA.

Jest członkinią kilku towarzystw naukowych, w tym założycielką dwóch - Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego oraz EURO CBBM. Od 2011r. pełni funkcję v-ce prezes pierwszego z wymienionych towarzystw. Publikuje w wysoko-punktowanych czasopismach z listy JCR; 3 spośród jej artykułów uzyskały w Web of Science status "Highly cited paper".

Miejsce wydarzenia
Wydarzenie online
Data wydarzenia
czwartek, 21. Styczeń 2021 - 16:00
Typ wydarzenia
Konferencje i wykłady