Wykład otwarty pt. „Inżynieria ruchu w modelowaniu sieci i systemów wielousługowych”

Wykład otwarty pt. „Inżynieria ruchu w modelowaniu sieci i systemów wielousługowych”

W dniu 10 grudnia 2020r. prof. dr hab. inż. Mariusz Głąbowski wygłosi wykład otwarty pt. „Inżynieria ruchu w modelowaniu sieci i systemów wielousługowych”.

Serdecznie zapraszamy! 

Mariusz Głąbowski uzyskał stopnie zawodowe i naukowe magistra inżyniera i doktora nauk technicznych, odpowiednio w roku 1997 i 2001. 22 czerwca 2010 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej telekomunikacja, a tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dniu 11 maja 2020 r. Aktualnie pracuje on na stanowisku profesora w Instytucie Sieci Teleinformatycznych Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, zajmując się zagadnieniami modelowania i oceny wydajności wielousługowych sieci i systemów telekomunikacyjnych.

Mariusz Głąbowski jest autorem/współatorem 4 książek i ponad 200 referatów i artykułów. Był recenzentem prawie 400 artykułów i referatów naukowych dla renomowanych czasopism oraz konferencji. Prof. Głąbowski był promotorem w 3 zakończonych przewodach doktorskich, 47 prac magisterskich oraz 53 prac inżynierskich. Aktualnie jest promotorem w dwóch otwartych przewodach doktorskich.

W ramach pracy dydaktycznej prof. Głąbowski prowadził wszystkie formy zajęć, tj. ćwiczenia audytoryjne i projektowe, laboratoria oraz wykłady, na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych oraz doktoranckich. Jest on autorem 20 wykładów, w tym 6 w języku angielskim.

Miejsce wydarzenia
Wydarzenie online
Data wydarzenia
czwartek, 10. Grudzień 2020 - 16:00
Typ wydarzenia
Konferencje i wykłady