STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

4 lata (8 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • wszechstronne zainteresowania związane z kierunkiem studiów, architekturą, sztuką, kulturą
 • podstawowe umiejętności warsztatowe z rysunku odręcznego, które kandydat zaprezentuje w trakcie egzaminu wstępnego
 • wysoki poziom kultury osobistej, pasja oraz chęć ciągłego rozwoju.

Kariera po studiach:

 • asystent architekta w biurze architektonicznym
 • asystent architekta / urbanisty w biurze planowania przestrzennego
 • zawody pokrewne: scenograf, dekorator wnętrz, designer, grafik komputerowy (w tym: animacje gier komputerowych etc.) oraz pracownik w wydziałach administracji architektonicznej i urbanistycznej urzędów miast lub gmin.

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Predyspozycje kandydata:

 • posiadany tytuł zawodowy inżyniera architekta
 • wszechstronne zainteresowania związane z kierunkiem studiów, architekturą, sztuką, kulturą
 • podstawowe umiejętności warsztatowe z rysunku odręcznego, które kandydat zaprezentuje w trakcie egzaminu wstępnego
 • wysoki poziom kultury osobistej, pasja oraz chęć ciągłego rozwoju

Kariera po studiach:

 • architekt / asystent architekta w biurze architektonicznym
 • architekt / urbanista w biurze planowania przestrzennego
 • zawody pokrewne: scenograf, dekorator wnętrz, designer, grafik komputerowy (w tym: animacje gier komputerowych etc.) oraz pracownik w wydziałach administracji architektonicznej i urbanistycznej urzędów miast lub gmin.

 

STUDIA PO ANGIELSKU
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Forma i rodzaj: 

Stacjonarne I-go stopnia

Czas trwania: 

4 lata (8 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • broad intellectual horizons
 • interests and predispositions for technical
 • humanistic and artistic subjects
 • talent and artistic sensibility
 • good interpersonal communication skills

Kariera po studiach:

 • Work in architectural design, execution and supervision of the investment process and spatial planning 
 • Work in state and local departments of architecture and urban planning and allied professions.

II stopień


Forma i rodzaj: 

Stacjonarne II-go stopnia

Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Predyspozycje kandydata:

 • broad intellectual horizons,
 • interests and predispositions for technical, humanistic and artistic subjects, 
 • talent and artistic sensibilit,                                         
 • good interpersonal communication skills

Kariera po studiach:

 • Work in architectural design, execution and supervision of the investment process and spatial planning, 
 • Work in state and local departments of architecture and urban planning and allied professions.

Inne kierunki studiów

Architektura wnętrz