STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3 lata (6 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie bioinformatyką i dziedzinami pokrewnymi;
 • dobre oceny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

  Profile dyplomowania:

  • Absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Poznańską oraz przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Biologii)

  Kariera po studiach:

  • w dynamicznie rozwijającym się przemyśle biotechnologicznym i bioinformatycznym
  • w laboratoriach i instytutach badawczych
  • w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji na stanowisku wymagającym wykształcenia biologicznego i/lub informatycznego
  • w firmach zajmujących się narzędziami i systemami informatycznymi

  II stopień


  Czas trwania: 

  2 lata (4 semestry)

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie bioinformatyką i dziedzinami pokrewnymi;
  • dobre oceny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

  Profile dyplomowania:

  • Absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Poznańską oraz przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Biologii)

   Kariera po studiach:

   • w dynamicznie rozwijającym się przemyśle biotechnologicznym i bioinformatycznym
   • w laboratoriach i instytutach badawczych
   • w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji na stanowisku wymagającym wykształcenia biologicznego i/lub informatycznego
   • w firmach zajmujących się narzędziami i systemami informatycznymi