STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Profil studiów:

ogólnoakademicki

  Specjalności:

  • Radiokomunikacja
  • Multimedia i elektronika powszechnego użytku
  • Sieci komputerowe i technologie internetowe
  • Elektroniczne systemy programowalne i optotelekomunikacja

  Predyspozycje kandydata:

  • dobre i bardzo dobre oceny z przedmiotów ścisłych
  • zainteresowanie nowoczesnymi technologiami
  • umiejętność logicznego myślenia
  • zainteresowanie osiągnięciami techniki z zakresu elektroniki i telekomunikacji.

  Kariera po studiach:

  • Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, konstruowania, programowania, modernizowania, wdrażania i eksploatacji systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych w tym elektronicznych cyfrowych układów programowalnych, telekomunikacyjnych systemów mobilnych, sieci telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych, systemów multimedialnych i dozoru wizyjnego, usług internetowych, systemów nawigacyjnych, pomiarowych i elektroniki przemysłowej.
  • Zatrudnienie: firmy projektowe, doradcze, wdrożeniowe, eksploatacyjne, budowlane i operatorzy sieci i usług w zakresie telefonii, Internetu, telewizji, łączności specjalnej, dozoru wizyjnego, elektroniki konsumenckiej, przemysłowej i pojazdowej, sieci komputerowych, transmisji danych, systemów pomiarowych itd.

  II stopień


  Czas trwania: 

  1,5 roku (3 semestry)

  Specjalności:

  • Radiokomunikacja
  • Multimedia i elektronika powszechnego użytku
  • Sieci komputerowe i technologie internetowe
  • Elektroniczne systemy programowalne i optotelekomunikacja

  Predyspozycje kandydata:

  • Absolwent legitymujący się dyplomem na poziomie studiów I stopnia z kierunku: Elektronika i telekomunikacja lub kierunków pokrewnych taki jak: Informatyka, Elektrotechnika, Automatyka i robotyka. Powinien interesować się nowoczesnymi technologiami, posiadać umiejętność logicznego myślenia i predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych oraz umiejętności pracy w zespołach.

   Kariera po studiach:

   • Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja jest przygotowany do kreowania postępu technicznego. Posiada umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych z elektroniką i telekomunikacją, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz instytucjach naukowo -badawczych. Absolwent jest także gotowy do kontynowania edukacji na studiach podyplomowych oraz studiach trzeciego stopnia.
   • Zatrudnienie:  firmy projektowe, doradcze, wdrożeniowe, eksploatacyjne, budowlane i operatorzy sieci i usług w zakresie telefonii, Internetu, telewizji, łączności specjalnej, dozoru wizyjnego, elektroniki konsumenckiej, przemysłowej i pojazdowej, sieci komputerowych, transmisji danych, systemów pomiarowych itd., praca w instytucjach naukowo-badawczych i badawczo-wdrożeniowych.
   STUDIA NIESTACJONARNE
   (ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

   I stopień


   Czas trwania: 

   4 lata (8 semestrów)

   Profil studiów:

   ogólnoakademicki

    Predyspozycje kandydata:

    • Dobre i bardzo dobre oceny z przedmiotów ścisłych,
    • zainteresowania nowoczesnymi technologiami,
    • umiejętność logicznego myślenia,
    • zainteresowanie osiągnięciami techniki z zakresu elektroniki i telekomunikacji.

    Kariera po studiach:

    • Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja posiada wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny, telekomunikacyjnych. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.                                             
    • Zatrudnienie: operatorzy telekomunikacyjni, firmy zajmujące się projektowaniem i eksploatacją sieci przewodowych, bezprzewodowych, telekomunikacyjnych i komputerowych, zajmujących się integracją sieci.

    II stopień


    Czas trwania: 

    2 lata (4 semestry)

    Predyspozycje kandydata:

    • Absolwent legitymujący się dyplomem na poziomie studiów I stopnia z kierunku: Elektronika i telekomunikacja lub kierunków pokrewnych taki jak: Informatyka, Elektrotechnika, Automatyka i robotyka. Powinien interesować się nowoczesnymi technologiami, posiadać umiejętność logicznego myślenia i predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych oraz umiejętności pracy w zespołach.

     Kariera po studiach:

     • Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja jest przygotowany do kreowania postępu technicznego. Posiada umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych z elektroniką i telekomunikacją, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz instytucjach naukowo -badawczych. Absolwent jest także gotowy do kontynowania edukacji na studiach podyplomowych oraz studiach trzeciego stopnia.                                             
     • Zatrudnienie:  firmy projektowe, doradcze, wdrożeniowe, eksploatacyjne, budowlane i operatorzy sieci i usług w zakresie telefonii, Internetu, telewizji, łączności specjalnej, dozoru wizyjnego, elektroniki konsumenckiej, przemysłowej i pojazdowej, sieci komputerowych, transmisji danych, systemów pomiarowych itd.
     STUDIA PO ANGIELSKU
     (ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

     I stopień


     Forma i rodzaj: 

     Stacjonarne I-go stopnia

     Czas trwania: 

     3,5 roku (7 semestrów)

      Predyspozycje kandydata:

      • dobre i bardzo dobre oceny z przedmiotów ścisłych
      • zainteresowanie nowoczesnymi technologiami
      • umiejętność logicznego myślenia
      • zainteresowanie osiągnięciami techniki z zakresu elektroniki i telekomunikacji
      • bardzo dobra znajomość języka angielskiego

      Kariera po studiach:

      • Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, konstruowania, programowania, modernizowania, wdrażania i eksploatacji systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych w tym elektronicznych cyfrowych układów programowalnych, telekomunikacyjnych systemów mobilnych, sieci telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych, systemów multimedialnych i dozoru wizyjnego, usług internetowych, systemów nawigacyjnych, pomiarowych i elektroniki przemysłowej.
      • Zatrudnienie: firmy projektowe, doradcze, wdrożeniowe, eksploatacyjne, budowlane i operatorzy sieci i usług w zakresie telefonii, Internetu, telewizji, łączności specjalnej, dozoru wizyjnego, elektroniki konsumenckiej, przemysłowej i pojazdowej, sieci komputerowych, transmisji danych, systemów pomiarowych itd.

      II stopień


      Czas trwania: 

      3 lub 4 semestry

      Specjalności:

      • Information and Communication Technologies

      Predyspozycje kandydata:

      • Absolwent legitymujący się dyplomem na poziomie studiów I stopnia z kierunku: Elektronika i telekomunikacja lub kierunków pokrewnych taki jak: Informatyka, Elektrotechnika, Automatyka i robotyka. Powinien interesować się nowoczesnymi technologiami, posiadać umiejętność logicznego myślenia i predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych oraz umiejętności pracy w zespołach
      • bardzo dobra znajomość języka angielskiego

       Kariera po studiach:

       • Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja jest przygotowany do kreowania postępu technicznego. Posiada umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych z elektroniką i telekomunikacją, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz instytucjach naukowo -badawczych. Absolwent jest także gotowy do kontynowania edukacji na studiach podyplomowych oraz studiach trzeciego stopnia.                                                       
       • Zatrudnienie:  firmy projektowe, doradcze, wdrożeniowe, eksploatacyjne, budowlane i operatorzy sieci i usług w zakresie telefonii, Internetu, telewizji, łączności specjalnej, dozoru wizyjnego, elektroniki konsumenckiej, przemysłowej i pojazdowej, sieci komputerowych, transmisji danych, systemów pomiarowych itd., praca w instytucjach naukowo-badawczych i badawczo-wdrożeniowych.