STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie informatyką i dziedzinami pokrewnymi
 • zdolność logicznego myślenia i kreatywność
 • dobre oceny z nauk ścisłych

Kariera po studiach:

 • możliwe miejsca zatrudnienia: krajowe i międzynarodowe firmy/koncerny informatyczne, instytucje i przedsiębiorstwa wykorzystujące technologie informatyczne (m.in., bankowość i finanse, urzędy administracji publicznej, służba zdrowia, energetyka, transport, ubezpieczenia), krajowe i międzynarodowe ośrodki badawczo-rozwojowe, krajowe i zagraniczne uczelnie wyższe
 • możliwe stanowiska pracy: menadżer projektów informatycznych, menadżer zespołów informatycznych, kierownik działu informatycznego, analityk systemowy, projektant i programista oprogramowania i sieci komputerowych, wdrożeniowiec i operator złożonych systemów informatycznych i sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych (bazy danych, systemy operacyjne, sieci komputerowe, oprogramowanie aplikacyjne), pracownik inżynieryjno-techniczny lub naukowy laboratorium badawczo-rozwojowego

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Gry i technologie internetowe        
 • Internet Przedmiotów                
 • Inteligentne technologie informatyczne        
 • Mikrosystemy informatyczne
 • Software Engineering (Inżynieria oprogramowania)
 • Systemy rozproszone        
 • Sztuczna inteligencja
 • Technologie przetwarzania danych

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie informatyką i dziedzinami pokrewnymi
 • zdolność logicznego myślenia i kreatywność
 • ukończone studia inżynierskie

Profile dyplomowania:

Zgodne z wybraną specjalnością

  Kariera po studiach:

  • możliwe miejsca zatrudnienia: krajowe i międzynarodowe firmy/koncerny informatyczne, instytucje i przedsiębiorstwa wykorzystujące technologie informatyczne (m.in., bankowość i finanse, urzędy administracji publicznej, służba zdrowia, energetyka, transport, ubezpieczenia), krajowe i międzynarodowe ośrodki badawczo-rozwojowe, krajowe i zagraniczne uczelnie wyższe, możliwość podjęcia studiów doktoranckich w Politechnice Poznańskiej lub wybranych uczelniach zagranicznych
  • możliwe stanowiska pracy: menadżer projektów informatycznych, menadżer zespołów informatycznych, kierownik działu informatycznego, analityk systemowy, projektant i programista oprogramowania i sieci komputerowych, wdrożeniowiec i operator złożonych systemów informatycznych i sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych (bazy danych, systemy operacyjne, sieci komputerowe, oprogramowanie aplikacyjne), pracownik inżynieryjno-techniczny lub naukowy laboratorium badawczo-rozwojowego
  STUDIA NIESTACJONARNE
  (ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

  I stopień


  Czas trwania: 

  4 lata (8 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie informatyką i dziedzinami pokrewnymi
  • zdolność logicznego myślenia i kreatywność
  • dobre oceny z nauk ścisłych

  Kariera po studiach:

  • możliwe miejsca zatrudnienia: krajowe i międzynarodowe firmy/koncerny informatyczne, instytucje i przedsiębiorstwa wykorzystujące technologie informatyczne (m.in., bankowość i finanse, urzędy administracji publicznej, służba zdrowia, energetyka, transport, ubezpieczenia), krajowe i międzynarodowe ośrodki badawczo-rozwojowe, krajowe i zagraniczne uczelnie wyższe
  • możliwe stanowiska pracy: menadżer projektów informatycznych, menadżer zespołów informatycznych, kierownik działu informatycznego, analityk systemowy, projektant i programista oprogramowania i sieci komputerowych, wdrożeniowiec i operator złożonych systemów informatycznych i sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych (bazy danych, systemy operacyjne, sieci komputerowe, oprogramowanie aplikacyjne), pracownik inżynieryjno-techniczny lub naukowy laboratorium badawczo-rozwojowego

  II stopień


  Czas trwania: 

  2 lata (4 semestry)

  Specjalności:

  • Aplikacje mobilne i wbudowane dla Internetu Przedmiotów
  • Informatyka w procesach biznesowych
  • Zaawansowane technologie internetowe

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie informatyką i dziedzinami pokrewnymi
  • zdolność logicznego myślenia i kreatywność
  • ukończone studia inżynierskie

  Profile dyplomowania:

  Zgodne z wybraną specjalnością

   Kariera po studiach:

   • możliwe miejsca zatrudnienia: krajowe i międzynarodowe firmy/koncerny informatyczne, instytucje i przedsiębiorstwa wykorzystujące technologie informatyczne (m.in., bankowość i finanse, urzędy administracji publicznej, służba zdrowia, energetyka, transport, ubezpieczenia), krajowe i międzynarodowe ośrodki badawczo-rozwojowe, krajowe i zagraniczne uczelnie wyższe, możliwość podjęcia studiów doktoranckich w Politechnice Poznańskiej lub wybranych uczelniach zagranicznych
   • możliwe stanowiska pracy: menadżer projektów informatycznych, menadżer zespołów informatycznych, kierownik działu informatycznego, analityk systemowy, projektant i programista oprogramowania i sieci komputerowych, wdrożeniowiec i operator złożonych systemów informatycznych i sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych (bazy danych, systemy operacyjne, sieci komputerowe, oprogramowanie aplikacyjne), pracownik inżynieryjno-techniczny lub naukowy laboratorium badawczo-rozwojowego
   STUDIA PO ANGIELSKU
   (ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

   II Cycle


   Mode and Type:

   Full-time studies of the second cycle

   Duration: 

   1.5 years (3 semesters)

   Specialisation: 

   • Software Engineering (Inżynieria oprogramowania)

   Candidate’s predispositions:

   • interest in computer science and related branches
   • skill of logical thinking and creativity
   • completed studies of the 1st cycle
   • excellent command of the English language

   Career opportunities for graduates:

   • Possible employment: national and international IT corporations, institutions and enterprises using information technologies (e.g. banking and finance, public administration offices, healthcare, energy, transportation, insurance), national and international research and development centres, domestic and foreign institutions of higher education
   • Career opportunities for graduates: manager of IT projects, manager of IT teams, IT department manager, systems analyst, designer and developer of software and computer networks, system administrator and operator of complex IT systems and computer networks, information systems administrator (databases, operating systems, computer networks, application software),  engineering technician or scientific worker of research and development laboratory