STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowania związane z nowoczesnymi technologiami, automatyką, robotyką i informatyką

 • chęć do zdobycia wiedzy i umiejętności pozwalających na projektowanie i wdrażanie  zautomatyzowanych stanowisk i linii wytwórczych 

 • chęć poznania zasad działania i sterowania robotów i manipulatorów przemysłowych, zdobycia umiejętności projektowania i budowania robotów

 • chęć łączenia w przyszłej pracy wiedzy z mechaniki, elektroniki, automatyki, robotyki i informatyki

 • chęć rozwijania znajomości narzędzi inżynierskich stosowanych w automatyce i robotyce

 • chęć poznania podstaw teoretycznych wykorzystujących zaawansowane narzędzia matematyczne, na których opierają się najnowocześniejsze projekty z automatyki i robotyki

Kariera po studiach:

 • projektowanie i budowa systemów automatyki przemysłowej
 • projektowanie, budowa i konfiguracja systemów automatyki budynków
 • projektowanie, budowa, sterowanie i eksploatacja robotów manipulacyjnych
 • integracja robotów manipulacyjnych z automatyką przemysłową
 • projektowanie, budowa, sterowanie i eksploatacja robotów mobilnych
 • wdrażanie robotów mobilnych do systemów transportowych, monitoringowych i eksploatacyjnych
 • projektowanie, budowa i sterowania robotami medycznymi (roboty wspomagające operacje chirurgiczne, roboty-systemy rehabilitacyjne)
 • realizacja prac naukowo-badawczych w dziedzinach automatyki i robotyki

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Automatyka
 • Mikrokomputerowe systemy sterowania
 • Reprogramowalne systemy sterowania
 • Smart Aerospace and Autonomous Systems
 • Systemy wizyjne

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowania związane z nowoczesnymi technologiami, automatyką, robotyką i cybernetyką oraz informatyką,
 • zainteresowania związane z integracją (interfejs) człowiek – maszyna
 • zainteresowania praktycznymi zastosowaniami robotyki (roboty medyczne, usługowe, latające)
 • chęć do zdobycia wiedzy i umiejętności pozwalających na projektowanie i wdrażanie  zautomatyzowanych stanowisk i linii wytwórczych
 • chęć do poznania zasad projektowania, budowy systemów automatyki budynków (tzw. budynki inteligentne)
 • chęć poznania zasad działania i sterowania robotów i manipulatorów przemysłowych, zdobycia umiejętności projektowania i budowania robotów
 • chęć łączenia w przyszłej pracy wiedzy z mechaniki, elektroniki, automatyki i informatyki
 • chęć rozwijania znajomości narzędzi inżynierskich stosowanych w automatyce i robotyce
 • chęć poznania podstaw teoretycznych wykorzystujących zaawansowane narzędzia matematyczne, na których opierają się najnowocześniejsze projekty z automatyki i robotyki

Profile dyplomowania:

Zgodne z wybraną specjalnością

  Kariera po studiach:

  • projektowanie i budowa systemów automatyki przemysłowej
  • projektowanie, budowa i konfiguracja systemów automatyki budynków
  • projektowanie, budowa, sterowanie i eksploatacja robotów manipulacyjnych
  • integracja robotów manipulacyjnych z automatyką przemysłową
  • projektowanie, budowa, sterowanie i eksploatacja robotów mobilnych
  • wdrażanie robotów mobilnych do systemów transportowych, monitoringowych i eksploatacyjnych
  • projektowanie, budowa i sterowania robotami medycznymi (roboty wspomagające operacje chirurgiczne, roboty-systemy rehabilitacyjne)
  • realizacja prac naukowo-badawczych w dziedzinach automatyki i robotyki
  STUDIA NIESTACJONARNE
  (ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

  I stopień


  Czas trwania: 

  4 lata (8 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowania związane z nowoczesnymi technologiami, automatyką, robotyką i informatyką

  • chęć do zdobycia wiedzy i umiejętności pozwalających na projektowanie i wdrażanie  zautomatyzowanych stanowisk i linii wytwórczych 

  • chęć poznania zasad działania i sterowania robotów i manipulatorów przemysłowych, zdobycia umiejętności projektowania i budowania robotów

  • chęć łączenia w przyszłej pracy wiedzy z mechaniki, elektroniki, automatyki, robotyki i informatyki

  • chęć rozwijania znajomości narzędzi inżynierskich stosowanych w automatyce i robotyce

  • chęć poznania podstaw teoretycznych wykorzystujących zaawansowane narzędzia matematyczne, na których opierają się najnowocześniejsze projekty z automatyki i robotyki

  Kariera po studiach:

  • projektowanie i budowa systemów automatyki przemysłowej
  • projektowanie, budowa i konfiguracja systemów automatyki budynków
  • projektowanie, budowa, sterowanie i eksploatacja robotów manipulacyjnych
  • integracja robotów manipulacyjnych z automatyką przemysłową
  • projektowanie, budowa, sterowanie i eksploatacja robotów mobilnych
  • wdrażanie robotów mobilnych do systemów transportowych, monitoringowych i eksploatacyjnych
  • projektowanie, budowa i sterowania robotami medycznymi (roboty wspomagające operacje chirurgiczne, roboty-systemy rehabilitacyjne)
  • realizacja prac naukowo-badawczych w dziedzinach automatyki i robotyki

  II stopień


  Czas trwania: 

  2 lata (4 semestry)

  Specjalności:

  • Systemy automatyki i robotyki
  • Wbudowane systemy sterowania

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowania związane z nowoczesnymi technologiami, automatyką, robotyką i cybernetyką oraz informatyką,
  • zainteresowania związane z integracją (interfejs) człowiek – maszyna
  • zainteresowania praktycznymi zastosowaniami robotyki (roboty medyczne, usługowe, latające)
  • chęć do zdobycia wiedzy i umiejętności pozwalających na projektowanie i wdrażanie  zautomatyzowanych stanowisk i linii wytwórczych
  • chęć do poznania zasad projektowania, budowy systemów automatyki budynków (tzw. budynki inteligentne)
  • chęć poznania zasad działania i sterowania robotów i manipulatorów przemysłowych, zdobycia umiejętności projektowania i budowania robotów
  • chęć łączenia w przyszłej pracy wiedzy z mechaniki, elektroniki, automatyki i informatyki
  • chęć rozwijania znajomości narzędzi inżynierskich stosowanych w automatyce i robotyce
  • chęć poznania podstaw teoretycznych wykorzystujących zaawansowane narzędzia matematyczne, na których opierają się najnowocześniejsze projekty z automatyki i robotyki

  Profile dyplomowania:

  Zgodne z wybraną specjalnością

   Kariera po studiach:

   • projektowanie i budowa systemów automatyki przemysłowej
   • projektowanie, budowa i konfiguracja systemów automatyki budynków
   • projektowanie, budowa, sterowanie i eksploatacja robotów manipulacyjnych
   • integracja robotów manipulacyjnych z automatyką przemysłową
   • projektowanie, budowa, sterowanie i eksploatacja robotów mobilnych
   • wdrażanie robotów mobilnych do systemów transportowych, monitoringowych i eksploatacyjnych
   • projektowanie, budowa i sterowania robotami medycznymi (roboty wspomagające operacje chirurgiczne, roboty-systemy rehabilitacyjne)
   • realizacja prac naukowo-badawczych w dziedzinach automatyki i robotyki
   STUDIA PO ANGIELSKU
   (ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

   II Cycle


   Mode and Type:

   Full-time studies of the second cycle

   Duration: 

   1.5 years (3 semesters)

   Specialisations:

   • Smart Aerospace and Autonomous Systems (Inteligentne systemy latające i systemy autonomiczne)

   Candidate’s predispositions:

   • interest in modern technologies, robotics and computer science
   • desire to acquire knowledge and skills needed to design and implement automated manufacturing stations and lines
   • desire to understand the principles of operation and control of industrial robots and manipulators, to acquire skills needed to design and build robots
   • combining in the future work of knowledge of mechanics, electronics, automation (Control) and computer science
   • willingness to improve his /her knowledge of the engineering tools used in automation and robotics
   • willingness to understand the theoretical foundations using advanced mathematical tools essential for pioneering projects in automation and robotics
   • completed studies of the 1st cycle
   • excellent command of the English language

   Diploma Profiles:

   A possibility to acquire twin diploma for studies of the second cycle, SAAS specialisation (Smart Aerospace and Autonomous Systems – studies in the English language offered jointly by Poznan University of Technology and the University of Evry, France)

    Career opportunities for graduates:

    • design and construction of industrial automation systems
    • design, construction and configuration of buildings automation systems
    • design, construction, control and operation of handling robots
    • integration of handling robots and industrial automation
    • design, construction, operation and control of mobile robots
    • introduction of mobile robots to transportation, monitoring and operating systems
    • design, construction and control of medical robots (robots to assist surgery, rehabilitation robotic systems
    • scientific research in the field of automation and robotics

    Inne kierunki studiów

    Informatyka
    Bioinformatyka