STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • wiedza i dobre oceny z matematyki, fizyki i informatyki
 • zamiłowanie do przedmiotów ścisłych i technicznych
 • zainteresowanie osiągnięciami techniki w dziedzinie budownictwo

Kariera po studiach:

 • projektowanie, kierowanie wykonawstwem i utrzymanie podstawowych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego (drogi kołowe i kolejowe, obiekty inżynierskie)
 • praca w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą
 • możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia (także w celu ubiegania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału

II stopień


Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe
 • Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
 • Konstrukcje budowlane
 • Construction Engineering and Management (studia prowadzone w języku angielskim)
 • Structural Engineering (studia prowadzone w języku angielskim)

Predyspozycje kandydata:

 • posiadanie tytułu zawodowego inżyniera,
 • zainteresowanie poszerzaniem wiedzy i umiejętności inżynierskich,
 • zainteresowanie specjalizacją zawodową (konstrukcyjną, technologiczną, organizacyjną, mostową, drogową, kolejową) i uzyskaniem samodzielnych funkcji w budownictwie.

Kariera po studiach:

 • projektowanie i kierowanie wykonawstwem złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego (drogi kołowe i kolejowe, obiekty inżynierskie),
 • praca w biurach konstrukcyjno-projektowych, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytutach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału

STUDIA NIESTACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 4,5 roku (9 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • wiedza i dobre oceny z matematyki, fizyki i informatyki
 • zamiłowanie do przedmiotów ścisłych i technicznych
 • zainteresowanie osiągnięciami techniki w dziedzinie budownictwo

Kariera po studiach:

 • projektowanie, kierowanie wykonawstwem i utrzymanie podstawowych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego (drogi kołowe i kolejowe, obiekty inżynierskie)
 • praca w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą
 • możliwość ubieganie się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia (także w celu ubiegania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału

II stopień


Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Specjalności:

 • Inżynieria drogowo-kolejowa
 • Konstrukcje budowlane
 • Technologia i organizacja budownictwa

Cechy kandydata:

 • posiadanie tytułu zawodowego inżyniera
 • zainteresowanie poszerzaniem wiedzy i umiejętności inżynierskich
 • zainteresowanie specjalizacją zawodową (konstrukcyjną, technologiczną, organizacyjną, mostową, drogową, kolejową) i uzyskaniem samodzielnych funkcji w budownictwie

Kariera po studiach:

 • projektowanie, kierowanie wykonawstwem i utrzymanie złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego (drogi kołowe i kolejowe, obiekty inżynierskie)
 • praca w biurach konstrukcyjno-projektowych, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytutach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa
 • możliwość kontynuacji edukacji w Szkole Doktorskiej PP
 • możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału