powrót

Konstrukcja i eksploatacja środków transportu

przejdź do strony wydziału

STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską
 • gotowość rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych i organizacyjnych
 • zainteresowanie techniką i jej wyzwaniami

Kariera po studiach:

 • zatrudnienie w pracowniach konstrukcyjnych, biurach projektowych i ośrodkach badawczych
 • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach handlowych, a także w przedsiębiorstwach eksploatujących maszyny i urządzenia w różnych branżach przemysłu
 • prowadzenie własnej działalności w sferze projektowania, wytwarzania i usług serwisowych
 • praca na następujących stanowiskach: konstruktor, menadżer produktu, specjalista ds.eksploatacji, doradca techniczno-handlowy, doradca servisowy, rzeczoznawca, ekspert
 • praca w branży energetyki cieplnej i odnawialnej jako projektanci systemów, maszyn i urządzeń energetycznych takich jak kotły, wymienniki ciepła, maszyny przepływowe (turbiny, sprężarki, pompy), odnawialne źródła energii( systemy solarne, pompy ciepła, turbiny wiatrowe i wodne) w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz indywidualnych źródłach ciepła
 • pracownicy laboratoriów badawczych i rozwojowych, praca w przedsiębiorstwach w działach R&D
 • projektowanie systemów pomiarowych wielkości mechanicznych oraz miernictwa cieplnego

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Hybrydowe systemy napędowe
 • Maszyny robocze
 • Maszyny spożywcze i chłodnictwo
 • Pojazdy samochodowe
 • Pojazdy szynowe
 • Product Engineering
 • Gas Technology and Renewable Energy

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie twórczą pracą w technice
 • gotowość rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych i organizacyjnych
 • zainteresowanie techniką i jej wyzwaniami

  Kariera po studiach:

  • zatrudnienie w pracowniach konstrukcyjnych, biurach projektowych i ośrodkach badawczych
  • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach handlowych, a także w przedsiębiorstwach eksploatujących maszyny i urządzenia w różnych branżach przemysłu
  • prowadzenie własnej działalności w sferze projektowania, wytwarzania i usług serwisowych
  • praca na następujących stanowiskach: konstruktor, menadżer produktu, specjalista ds.eksploatacji, doradca techniczno-handlowy, doradca servisowy, rzeczoznawca, ekspert
  • praca w zakładach lotniczych
  • praca na lotniskach
  • praca w branży energetyki cieplnej i odnawialnej jako projektanci systemów, maszyn i urządzeń energetycznych takich jak kotły, wymienniki ciepła, maszyny przepływowe (turbiny, sprężarki, pompy), odnawialne źródła energii( systemy solarne, pompy ciepła, turbiny wiatrowe i wodne) w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz indywidualnych źródłach ciepła
  • pracownicy laboratoriów badawczych i rozwojowych, praca w przedsiębiorstwach w działach R&D
  • projektowanie systemów pomiarowych wielkości mechanicznych oraz miernictwa cieplnego

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału

  STUDIA NIESTACJONARNE
  (ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

  I stopień


  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską
  • gotowość rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych i organizacyjnych
  • zainteresowanie techniką i jej wyzwaniami

  Kariera po studiach:

  • zatrudnienie w pracowniach konstrukcyjnych, biurach projektowych i ośrodkach badawczych
  • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach handlowych, a także w przedsiębiorstwach eksploatujących maszyny i urządzenia w różnych branżach przemysłu
  • prowadzenie własnej działalności w sferze projektowania, wytwarzania i usług serwisowych
  • praca na następujących stanowiskach: konstruktor, menadżer produktu, specjalista ds.eksploatacji, doradca techniczno-handlowy, doradca servisowy, rzeczoznawca, ekspert

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału

  II stopień


  Czas trwania: 

  1,5 roku (3 semestry)

  Specjalności:

  • Hybrydowe systemy napędowe
  • Maszyny robocze
  • Maszyny spożywcze i chłodnictwo
  • Pojazdy samochodowe
  • Pojazdy szynowe

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską
  • gotowość rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych i organizacyjnych
  • zainteresowanie techniką i jej wyzwaniami

   Kariera po studiach:

   • zatrudnienie w pracowniach konstrukcyjnych, biurach projektowych i ośrodkach badawczych
   • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach handlowych, a także w przedsiębiorstwach eksploatujących maszyny i urządzenia w różnych branżach przemysłu
   • prowadzenie własnej działalności w sferze projektowania, wytwarzania i usług serwisowych
   • praca na następujących stanowiskach: konstruktor, menadżer produktu, specjalista ds.eksploatacji, doradca techniczno-handlowy, doradca servisowy, rzeczoznawca, ekspert

   Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału

   STUDIA PO ANGIELSKU
   (ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

   II stopień


   Forma i rodzaj: 

   Stacjonarne II-go stopnia

   Czas trwania: 

   1,5 roku (3 semestry)

   Specjalności:

   • Construction and Exploitation of Means of Transport – Gas Technology and Renewable Energy
   • Construction and Exploitation of Means of Transport – Product Engineering

   Predyspozycje kandydata:

   • interest in creative work in the field of technology
   • readiness to solve technical and organizational problems
   • interest in technology and its challenges

    Kariera po studiach:

    • employment in design and engineering offices
    • employment in production, trade and machine operating facilities in a variety of branches of industry
    • own business in design engineering, production and servicing
    • employment at the following positions: designer, product manager, operation specialist, trade-technical advisor, service advisor, appraisal specialist, expert
    • employment in the aviation industry
    • employment at airports