STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską
 • zainteresowanie techniką lotniczą i jej wyzwaniami
 • zainteresowanie lotnictwem i kosmonautyką

  Kariera po studiach:

  • zatrudnienie w lotnictwie cywilnym i wojskowym
  • zatrudnienie w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy
  • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego
  • zatrudnienie w transporcie lotniczym
  • obsługa naziemna portów lotniczych
  • infrastruktura transportu lotniczego

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału

  II stopień


  Czas trwania: 

  1,5 roku (3 semestry)

  Specjalności:

  • Inżynieria lotnicza
  • Inżynieria kosmiczna
  • Lotnictwo cywilne

  Predyspozycje kandydata:

  • chęć poszerzenia swojej wiedzy związanej z transportem lotniczym
  • wiedza z zakresu lotnictwa
  • zainteresowanie rozwojem branży lotniczej
  • kreatywne podejście do rozwiązywania problemów technicznych

   Kariera po studiach:

   • praca w przedsiębiorstwach transportu lotniczego
   • praca w obserwatoriach astronomicznych
   • zatrudnienie w jednostkach nadzoru i władzy lotniczej
   • zatrudnienie w polskich i międzynarodowych jednostkach związanych z ruchem lotniczym
   • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego
   • rozpoczęcie kariery naukowej w jednostkach naukowo-badawczych
   • rozpoczęcie nauki w szkole doktorskiej

   Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału

    

    

    

    

    

   STUDIA NIESTACJONARNE
   (ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

   I stopień


   Czas trwania: 

   3,5 roku (7 semestrów)

   Predyspozycje kandydata:

   • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską
   • zainteresowanie techniką lotniczą i jej wyzwaniami
   • zainteresowanie lotnictwem i kosmonautyką

    Kariera po studiach:

    • zatrudnienie w lotnictwie cywilnym i wojskowym
    • zatrudnienie w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy
    • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego
    • zatrudnienie w transporcie lotniczym
    • obsługa naziemna portów lotniczych
    • infrastruktura transportu lotniczego

    Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału

    II stopień


    Czas trwania: 

    1,5 roku (3 semestry)

    Specjalności:

    • Inżynieria lotnicza
    • Inżynieria kosmiczna
    • Lotnictwo cywilne

    Predyspozycje kandydata:

    • chęć poszerzenia swojej wiedzy związanej z transportem lotniczym
    • wiedza z zakresu lotnictwa
    • zainteresowanie rozwojem branży lotniczej
    • kreatywne podejście do rozwiązywania problemów technicznych

     Kariera po studiach:

     • praca w przedsiębiorstwach transportu lotniczego
     • praca w obserwatoriach astronomicznych
     • zatrudnienie w jednostkach nadzoru i władzy lotniczej
     • zatrudnienie w polskich i międzynarodowych jednostkach związanych z ruchem lotniczym
     • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego
     • rozpoczęcie kariery naukowej w jednostkach naukowo-badawczych
     • rozpoczęcie nauki w szkole doktorskiej

     Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału