STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską
 • zainteresowanie techniką lotniczą i jej wyzwaniami
 • zainteresowanie lotnictwem i kosmonautyką

Kariera po studiach:

 • zatrudnienie w lotnictwie cywilnym i wojskowym
 • zatrudnienie w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy
 • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego
 • zatrudnienie w transporcie lotniczym
 • obsługa naziemna portów lotniczych
 • infrastruktura transportu lotniczego

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału

II stopień


LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA, II stopień studia stacjonarne, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

Specjalność:

 • Lotnictwo cywilne
 • Bezzałogowe statki powietrzne

Cechy kandydata:

 • posiadanie tytułu zawodowego inżyniera,
 • chęć poszerzenia swojej wiedzy związanej z transportem lotniczym,
 • wiedza z zakresu lotnictwa cywilnego i bezzałogowego,
 • zainteresowanie rozwojem branży lotniczej,
 • kreatywne podejście do rozwiązywania problemów technicznych.

Kariera po studiach:

 • praca w przedsiębiorstwach transportu lotniczego,
 • zatrudnienie w jednostkach nadzoru i władzy lotniczej,
 • rozpoczęcie kariery naukowej w jednostkach naukowo-badawczych,
 • rozpoczęcie nauki w szkole doktorskiej,
 • rozwinięcie kompetencji w zakresie zarządzaniem flotą bezzałogowych statków powietrznych w przedsiębiorstwach różnych branż,
 • praca w portach lotniczych.

 

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA, II stopień studia stacjonarne, PROFIL PRAKTYCZNY

Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

Specjalność:

 • Ruch lotniczy

Cechy kandydata:

 • posiadanie tytułu zawodowego inżyniera,
 • wiedza z zakresu lotnictwa,
 • zainteresowanie rozwojem branży lotniczej,
 • kreatywne podejście do rozwiązywania problemów technicznych,
 • chęć realizacji studiów w połączeniu środowiska akademickiego i pracy w przedsiębiorstwie lotniczym,
 • chęć i możliwości podjęcia studiów realizowanych w Poznaniu i Warszawie.

Kariera po studiach:

 • zatrudnienie w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,
 • zatrudnienie w polskich i międzynarodowych jednostkach związanych z ruchem lotniczym,
 • zatrudnienie w jednostkach nadzoru i władzy lotniczej,
 • praca w przedsiębiorstwach transportu lotniczego,
 • rozpoczęcie kariery naukowej w jednostkach naukowo-badawczych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału

 

STUDIA NIESTACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską
 • zainteresowanie techniką lotniczą i jej wyzwaniami
 • zainteresowanie lotnictwem i kosmonautyką

Kariera po studiach:

 • zatrudnienie w lotnictwie cywilnym i wojskowym
 • zatrudnienie w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy
 • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego
 • zatrudnienie w transporcie lotniczym
 • obsługa naziemna portów lotniczych
 • infrastruktura transportu lotniczego

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału

II stopień


Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Lotnictwo cywilne
 • Inżynieria lotnicza
 • Inżynieria kosmiczna

Cechy kandydata:

 • chęć poszerzenia swojej wiedzy związanej z transportem lotniczym
 • wiedza z zakresu lotnictwa
 • zainteresowanie rozwojem branży lotniczej
 • kreatywne podejście do rozwiązywania problemów technicznych

Kariera po studiach:

 • praca w przedsiębiorstwach transportu lotniczego
 • praca w obserwatoriach astronomicznych
 • zatrudnienie w jednostkach nadzoru i władzy lotniczej
 • zatrudnienie w polskich i międzynarodowych jednostkach związanych z ruchem lotniczym
 • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego
 • rozpoczęcie kariery naukowej w jednostkach naukowo-badawczych
 • rozpoczęcie nauki w szkole doktorskiej

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału