STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską
 • gotowość rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych i organizacyjnych
 • zainteresowanie techniką i jej wyzwaniami

Kariera po studiach:

 • zatrudnienie w pracowniach konstrukcyjnych, biurach projektowych i ośrodkach badawczych
 • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach handlowych, a także w przedsiębiorstwach eksploatujących maszyny i urządzenia w różnych branżach przemysłu
 • prowadzenie własnej działalności w sferze projektowania, wytwarzania i usług serwisowych
 • praca na następujących stanowiskach: konstruktor, menadżer produktu, specjalista ds. eksploatacji, doradca techniczno-handlowy, doradca serwisowy, rzeczoznawca, ekspert
 • praca w branży energetyki cieplnej i odnawialnej jako projektanci systemów, maszyn i urządzeń energetycznych takich jak kotły, wymienniki ciepła, maszyny przepływowe (turbiny, sprężarki, pompy), odnawialne źródła energii( systemy solarne, pompy ciepła, turbiny wiatrowe i wodne) w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz indywidualnych źródłach ciepła
 • pracownicy laboratoriów badawczych i rozwojowych, praca w przedsiębiorstwach w działach R&D
 • projektowanie systemów pomiarowych wielkości mechanicznych oraz miernictwa cieplnego

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału

II stopień


MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW, II stopień studia stacjonarne

Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Hybrydowe systemy napędowe
 • Maszyny robocze
 • Pojazdy chłodnicze
 • Pojazdy samochodowe
 • Pojazdy szynowe
 • Product Engineering (studia prowadzone w języku angielskim)

Predyspozycje kandydata:

 • posiadanie tytułu zawodowego inżyniera,
 • zainteresowanie twórczą pracą w technice,
 • gotowość rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych i organizacyjnych,
 • zainteresowanie techniką i jej wyzwaniami.

Kariera po studiach:

 • zatrudnienie w pracowniach konstrukcyjnych, biurach projektowych i ośrodkach badawczych,
 • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach handlowych, a także w przedsiębiorstwach eksploatujących maszyny i urządzenia w różnych branżach przemysłu,
 • prowadzenie własnej działalności w sferze projektowania, wytwarzania i usług serwisowych,
 • praca na następujących stanowiskach: konstruktor, menadżer produktu, specjalista ds. eksploatacji, doradca techniczno-handlowy, doradca serwisowy, rzeczoznawca, ekspert,
 • praca w zakładach lotniczych,
 • praca na lotniskach,
 • praca w branży energetyki cieplnej i odnawialnej jako projektanci systemów, maszyn i urządzeń energetycznych takich jak kotły, wymienniki ciepła, maszyny przepływowe (turbiny, sprężarki, pompy), odnawialne źródła energii( systemy solarne, pompy ciepła, turbiny wiatrowe i wodne) w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz indywidualnych źródłach ciepła,
 • pracownicy laboratoriów badawczych i rozwojowych, praca w przedsiębiorstwach w działach R&D,
 • projektowanie systemów pomiarowych wielkości mechanicznych oraz miernictwa cieplnego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału

STUDIA NIESTACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską
 • gotowość rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych i organizacyjnych
 • zainteresowanie techniką i jej wyzwaniami

Kariera po studiach:

 • zatrudnienie w pracowniach konstrukcyjnych, biurach projektowych i ośrodkach badawczych
 • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach handlowych, a także w przedsiębiorstwach eksploatujących maszyny i urządzenia w różnych branżach przemysłu
 • prowadzenie własnej działalności w sferze projektowania, wytwarzania i usług serwisowych
 • praca na następujących stanowiskach: konstruktor, menadżer produktu, specjalista ds. eksploatacji, doradca techniczno-handlowy, doradca serwisowy, rzeczoznawca, ekspert

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału

II stopień


Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Hybrydowe systemy napędowe
 • Maszyny robocze
 • Pojazdy chłodnicze
 • Pojazdy samochodowe
 • Pojazdy szynowe

Cechy kandydata:

 • zainteresowanie twórczą pracą magisterską
 • gotowość rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych i organizacyjnych
 • zainteresowanie techniką i jej wyzwaniami
 • Kariera po studiach:
 • zatrudnienie w pracowniach konstrukcyjnych, biurach projektowych i ośrodkach badawczych
 • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach handlowych, a także w przedsiębiorstwach eksploatujących maszyny i urządzenia w różnych branżach przemysłu
 • prowadzenie własnej działalności w sferze projektowania, wytwarzania i usług serwisowych
 • praca na następujących stanowiskach: konstruktor, menadżer produktu, specjalista ds. eksploatacji, doradca techniczno-handlowy, doradca serwisowy, rzeczoznawca, ekspert

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału

STUDIA PO ANGIELSKU
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

II stopień


Forma i rodzaj: Stacjonarne II-go stopnia

Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Mechanical Engineering - Product Engineering

Predyspozycje kandydata:

 • interest in creative work in the field of technology
 • readiness to solve technical and organizational problems
 • interest in technology and its challenges

Kariera po studiach:

 • employment in design and engineering offices
 • employment in production, trade and machine operating facilities in a variety of branches of industry
 • own business in design engineering, production and servicing
 • employment at the following positions: designer, product manager, operation specialist, trade-technical advisor, service advisor, appraisal specialist, expert
 • employment in the aviation industry
 • employment at airports