STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
 • zdolności organizacyjne
 • zainteresowanie pracą twórczą w technice

Kariera po studiach:

 • zatrudnienie w zakładach eksploatujących pojazdy różnego typu
 • zatrudnienie w bazach transportowych przedsiębiorstw realizujących zadania szeroko pojętej logistyki, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i serwisem pojazdów oraz przewozem osób i towarów w różnych działach gospodarki
 • zatrudnienie w inspekcji transportu drogowego, w przedsiębiorstwach przewozu materiałów niebezpiecznych
 • zarządzanie przedsiębiorstwami wykorzystującymi środki transportu drogowego i szynowego
 • nadzór procesów eksploatacji instalacji niskociśnieniowych
 • projektowanie systemów transportowych

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Logistyka transportu 
 • Transport chłodniczy
 • Transport drogowy
 • Transport niskoemisyjny
 • Transport szynowy
 • Transport żywności

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
 • zdolności organizacyjne
 • zainteresowanie pracą twórczą w technice

  Kariera po studiach:

  • zatrudnienie w zakładach eksploatujących pojazdy różnego typu
  • zatrudnienie w bazach transportowych przedsiębiorstw realizujących zadania szeroko pojętej logistyki, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i serwisem pojazdów oraz przewozem osób i towarów w różnych działach gospodarki
  • zatrudnienie w inspekcji transportu drogowego, w przedsiębiorstwach przewozu materiałów niebezpiecznych
  • zarządzanie przedsiębiorstwami wykorzystującymi środki transportu drogowego i szynowego
  • nadzór procesów eksploatacji instalacji niskociśnieniowych
  • projektowanie systemów transportowych
  • obsługa naziemna portów lotniczych
  • obsługa zaplecza lotniczego
  • infrastruktura transportu lotniczego

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału

  STUDIA NIESTACJONARNE
  (ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

  I stopień


  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
  • zdolności organizacyjne
  • zainteresowanie pracą twórczą w technice

  Kariera po studiach:

  • zatrudnienie w zakładach eksploatujących pojazdy różnego typu
  • zatrudnienie w bazach transportowych przedsiębiorstw realizujących zadania szeroko pojętej logistyki, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i serwisem pojazdów oraz przewozem osób i towarów w różnych działach gospodarki
  • zatrudnienie w inspekcji transportu drogowego, w przedsiębiorstwach przewozu materiałów niebezpiecznych
  • kierowanie przedsiębiorstwami transportowymi lub innymi wykorzystującymi środki transportu
  • zarządzanie przedsiębiorstwami transportu drogowego i szynowego
  • projektowanie systemów transportowych

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału

  II stopień


  Czas trwania: 

  1,5 roku (3 semestry)

  Specjalności:

  • Logistyka transportu 
  • Transport chłodniczy
  • Transport drogowy
  • Transport niskoemisyjny
  • Transport szynowy
  • Transport żywności

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
  • zdolności organizacyjne
  • zainteresowanie pracą twórczą w technice

   Kariera po studiach:

   • zatrudnienie w zakładach eksploatujących pojazdy różnego typu
   • zatrudnienie w bazach transportowych przedsiębiorstw realizujących zadania szeroko pojętej logistyki, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i serwisem pojazdów oraz przewozem osób i towarów w różnych działach gospodarki
   • zatrudnienie w inspekcji transportu drogowego, w przedsiębiorstwach przewozu materiałów niebezpiecznych
   • zarządzanie przedsiębiorstwami wykorzystującymi środki transportu drogowego i szynowego
   • nadzór procesów eksploatacji instalacji niskociśnieniowych
   • projektowanie systemów transportowych

   Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału