STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie podjęciem pracy związanej z techniką lub informatyką
 • chęć poznania wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej, nauce
 • chęć nabycia umiejętności kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania związane z zakładaniem małych i średnich przedsiębiorstw i zarządzaniem nimi

  Profile dyplomowania:

  • Techniczny
  • Informatyczny

  Kariera po studiach:

  • administrowanie i obsługa systemów informatcznych oraz oprogramowaniem w przemyśle, administracji gospodarczej, państwowej, samorządowej, bankowości, szkolnictwie
  • praca wspomagająca projektowanie inżynierskie w przemyśle oraz w badawczym zapleczu przemysłowym
  • nauczanie przedmiotów technicznych lub informatyki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (po uzyskaniu uprawnień pedagogiczno-dydaktycznych)
  • praca w przedsiębiorstwach przemysłowych, w zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu, bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, szkolnictwie

  II stopień


  Czas trwania: 

  1,5 roku (3 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie informatyką medyczną, bioinformatyką, programowaniem, grafiką komputerową, nanonauką i nanoinżynierią oraz materiałami funkcjonalnymi

   Kariera po studiach:

   • administrowanie i obsługa systemów informatycznych w przemyśle i ochronie zdrowia;
   • praca w zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu;
   • praca w administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej oraz w szkolnictwie.