STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Specjalności:

 • Nanotechnologie i materiały funkcjonalne
 • Symulacje komputerowe
 • Techniki laserowe i aparatura pomiarowa

Predyspozycje kandydata:

 • ciekawość przyczyn obserwowanych zjawisk zachodzących w przyrodzie w skali makro i nano
 • zamiłowanie do przedmiotów technicznych i ścisłych
 • zainteresowanie techniką komputerową i symulacjami komputerowymi

Kariera po studiach:

 • zatrudnienie w laboratoriach wykorzystujących nanomateriały oraz wysoko rozwinięte technologie dla mikroelektroniki, optoelektroniki, inżynierii kwantowej i biotechnologii
 • zatrudnienie w jednostkach badawczych w obszarze technologii High-Tech
 • zatrudnienie w wyspecjalizowanych firmach projektowych, handlowych i produkcyjnych
 • zatrudnienie w serwisach nowoczesnej aparatury pomiarowej, medycznej i naukowej
 • zatrudnienie w obsłudze systemów komputerowych
 • zatrudnienie w przemyśle i bankowości

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Nanotechnologie i materiały funkcjonalne
 • Symulacje komputerowe
 • Optyka i elektronika kwantowa

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie nanotechnologią, optoelektroniką, elektronika kwantową, symulacjami komputerowymi zjawisk fizycznych i techniką komputerową

  Kariera po studiach:

  • wyspecjalizowane firmy High-Tech
  • jednostki naukowo-badawcze w zakresie nanotechnologii, inżynierii kwantowej i optoelektroniki
  • firmy zajmujące się symulacjami komputerowymi
  • obsługa i serwis nowoczesnej aparatury diagnostycznej oraz pomiarowej