STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Profil studiów:

Na kierunku inżynieria materiałowa student poznaje różne materiały stosowane w szeroko rozumianej technice. Wiedza o związkach budowy materiałów z ich właściwościami umożliwia ich praktyczne stosowanie w różnych gałęziach gospodarki, obejmujących przemysł maszynowy, motoryzacyjny, lotniczy, elektroniczny i wiele innych. Poznanie materiałów, technologii ich wytwarzania i przetwarzania, wzajemnych relacji pomiędzy budową i właściwościami materiałów umożliwia lepsze ich zastosowanie, dostosowanie do potrzeb rozwijającej się techniki. Zdobyta wiedza pozwala na opracowywanie nowych materiałów i nowych technologii, co ma znaczący wpływ na rozwój urządzeń, gospodarki i ochronę środowiska.

Specjalności:

  • materiały metalowe i tworzywa sztuczne
  • nanomateriały

Predyspozycje kandydata:

Kandydat na studia na kierunku inżynieria materiałowa powinien interesować się techniką, budową materii począwszy od skali atomowej do dużych konstrukcji a jego zainteresowania powinny obejmować chęć poznania materiałów, które są stosowane w technice, wyrobach powszechnego użytku i najbardziej zaawansowanych technicznie konstrukcjach: elektronicznych, maszyn, medycznych, lotniczych i innych. Kandydat powinien interesować się technikami stosowanymi do wytwarzania materiałów, np. odlewnictwem, przetwórstwem tworzyw sztucznych, czy wytwarzaniem nowoczesnych nanomateriałów.

Kariera po studiach:

Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w szeroko pojętym przemyśle elektro-maszynowym (H. Cegielski, Elterma, Seco-Warwick, Wavin, Powogaz), zakładach przemysłu motoryzacyjnego (MAN, Solaris Bus & Coach, Volkswagen, GM), zakładach przemysłu lotniczego (WSK Poznań), hurtowniach materiałów (Italinox, Centrostal) tzn. wszędzie tam gdzie potrzebna jest wiedza z doboru materiałów i ich obróbki. Tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Profil studiów:

Na kierunku inżynieria materiałowa student poznaje różne materiały stosowane w szeroko rozumianej technice. Wiedza o związkach budowy materiałów z ich właściwościami umożliwia ich praktyczne stosowanie w różnych gałęziach gospodarki, obejmujących przemysł maszynowy, motoryzacyjny, lotniczy, elektroniczny i wiele innych. Poznanie materiałów, technologii ich wytwarzania i przetwarzania, wzajemnych relacji pomiędzy budową i właściwościami materiałów umożliwia lepsze ich zastosowanie, dostosowanie do potrzeb rozwijającej się techniki. Zdobyta wiedza pozwala na opracowywanie nowych materiałów i nowych technologii, co ma znaczący wpływ na rozwój urządzeń, gospodarki i ochronę środowiska.

Specjalności:

  • materiały metalowe i tworzywa sztuczne
  • nanomateriały

Predyspozycje kandydata:

Kandydat na studia II stopnia powinien być inżynierem znającym podstawy materiałoznawstwa i technologii materiałowych. Jego zainteresowania powinny obejmować również nowoczesne metody wytwarzania materiałów, w tym nanomateriałów.

Kariera po studiach:

Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w szeroko pojętym przemyśle elektro-maszynowym (H. Cegielski, Elterma, Seco-Warwick, Wavin, Powogaz), zakładach przemysłu motoryzacyjnego (MAN, Solaris Bus & Coach, Volkswagen, GM), zakładach przemysłu lotniczego (WSK Poznań), hurtowniach materiałów (Italinox, Centrostal), firmach doradczych i audytorskich oraz instytutach naukowo-badawczych (polskich i zagranicznych). Absolwent z tytułem magistra inżyniera może rozpocząć studia III stopnia (doktoranckie).