I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

  Profil studiów:

  Studia na kierunku Inżynieria biomedyczna dostarczą studentom wiedzy z zakresu budowy i zastosowania urządzeń medycznych, diagnostycznych i sprzętu rehabilitacyjnego. Kierunek ten wymaga od studentów zdolności do kreatywnego i twórczego myślenia w zakresie tworzenia zupełnie nowych konstrukcji uwzględniających cechy biologiczne. Dzięki szerokiemu zakresowi przekazywanej wiedzy absolwenci kierunku Inżynieria biomedyczna posiądą umiejętności systemowego podejścia do projektowanych urządzeń, w których występują zespoły mechaniczne, elektryczno-elektroniczne, optyczne i optoelektroniczne, sterowane mikrokomputerowo i pracujące w środowisku biologicznym. Studenci będą poznawać budowę szeroko pojętego sprzętu medycznego oraz nauczą się jego serwisowania.

  Specjalności:

  • budowa i eksploatacja urządzeń medycznych
  • protetyka.

  Predyspozycje kandydata:

  Kandydat na studia na kierunku Inżynieria biomedyczna powinien interesować się zastosowaniem techniki w medycynie i rehabilitacji. Złożone urządzenia, które wykorzystuje się w leczeniu i rehabilitacji pacjentów wymagają od inżynierów predyspozycji z pogranicza wielu dziedzin nauki: biologii/medycyny/inżynierii.

   Kariera po studiach:

   Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w przemyśle związanym z budową sprzętu medycznego, przedstawicielstwach firm dystrybuujących oraz serwisujących sprzęt medyczny w jednostkach służby zdrowia. Zdobyty tytuł inżyniera uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia na różnych kierunkach.

   II stopień


   Czas trwania: 

   1,5 roku (3 semestry)

   Profil studiów:

   Inżynieria biomedyczna jest jednym z najmłodszych technicznych kierunków studiów w Polsce. Rozwija się zarówno jako kierunek studiów, dyscyplina naukowa, jak i gałąź gospodarki. W ramach zajęć na poziomie drugiego stopnia studiów tego kierunku studenci poznają m.in. podstawy systemów informatycznych, telemedycyny, modelowania biomechanicznego, projektowania wirtualnego w inżynierii biomedycznej, projektowania sprzętu rehabilitacyjnego, laserów stosowanych w medycynie, przetwarzania obrazów medycznych i wielu innych zagadnień z zakresu tej dyscypliny. Absolwenci są przygotowani do kreatywnego definiowania oraz rozwiązywania problemów inżynierskich. Ponadto pozyskana wiedza ułatwia im komunikację zarówno w środowisku inżynierskim, jak i medycznym. 

   Specjalności:

   • urządzenia medyczne i rehabilitacyjne
   • inżynieria implantów i protezowania

   Predyspozycje kandydata:

   Od kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna wymagane jest ukończenie studiów pierwszego stopnia, tytuł zawodowy inżyniera. W szczególności kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone efektami uczenia się na poziomie pierwszego stopnia studiów na kierunku inżynieria biomedyczna.

   Kariera po studiach:

   Absolwent jest przygotowany do pracy w zapleczu technicznym medycyny, przemyśle aparatury medycznej, administracji państwowej i samorządowej, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz jednostkach doradczych i konsultingowych. Zdobyta wiedza umożliwi mu podjęcie studiów trzeciego stopnia (doktoranckie).