STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Profil studiów:

Mechanika i budowa maszyn należy do najstarszych technicznych kierunków studiów i daje absolwentom wszechstronne wykształcenie techniczne. Pozyskana wiedza umożliwia zastosowanie w praktyce nowoczesnych technik projektowania i wytwarzania oraz kontroli wyrobów. Studenci poznają zasady konstruowania urządzeń oraz projektowania procesów technologicznych z pomocą najnowocześniejszych systemów komputerowych wspomagających projektowanie.

Specjalności:

 • Konstrukacja maszyn i urzadzeń
 • Technologia maszyn
 • Technologia przetwarzania materiałów

Predyspozycje kandydata:

Kandydat na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn powinien się charakteryzować zamiłowaniem do techniki. Jego zainteresowania powinny być ukierunkowane na zagadnienia konstrukcji maszyn, technologii ich wytwarzania oraz zastosowania w praktyce. Kandydat interesujący się jak działają urządzenia, jak są wytwarzane różne wyroby powszechnego użytku i te najbardziej złożone, chcący je projektować, jest idealnym kandydatem na studia.

Kariera po studiach:

Szeroki zakres wiedzy inżynierskiej, jaki daje ten techniczny kierunek studiów otwiera absolwentom bogaty obszar działalności zawodowej, w tym projektowo-konstrukcyjnej, technologicznej, eksploatacyjnej, diagnostycznej, a także menedżerskiej. Absolwenci mogą podjąć pracę w przemyśle motoryzacyjnym (np. Volkswagen, MAN, Solaris), maszynowym (JAFO, FAMOT, H. Cegielski), oraz innego typu, tam gdzie potrzebna jest wiedza inżyniera konstruktora lub technologa. Tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Profil studiów:

Mechanika i budowa maszyn należy do najstarszych technicznych kierunków studiów i daje absolwentom wszechstronne wykształcenie techniczne. Pozyskana wiedza umożliwia zastosowanie w praktyce nowoczesnych technik projektowania i wytwarzania oraz diagnostyki i kontroli wyrobów. Studenci poznają zasady konstruowania urządzeń oraz projektowania procesów technologicznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych systemów komputerowych wspomagających projektowanie.

Specjalności:

 • Konstrukcja maszyn i urządzeń
 • Inżynieria mechaniczna
 • Technologia przetwarzania materiałów
 • Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania
 • Diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe
 • Metody MES w mechanice

Predyspozycje kandydata:

Kandydat na studia II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn powinien ukończyć studia I stopnia tego samego kierunku, lub pokrewnego. Powinien interesować się konstruowaniem maszyn i urządzeń, metodami ich wytwarzania oraz kontroli.

Kariera po studiach:

Szeroki zakres wiedzy, jaki daje ten najbardziej uniwersalny kierunek studiów otwiera absolwentom bogaty obszar działalności zawodowej, w tym projektowo-konstrukcyjnej, technologicznej, eksploatacyjnej, diagnostycznej, a także menedżerskiej i dydaktycznej. Uzyskany tytuł zawodowy magistra inżyniera umożliwia podjęcie pracy w zakładach przemysłowych Wielkopolski (H. Cegielski, Wavin, Powogaz, MAN, Solaris Bus & Coach, Volkswagen, Pratt & Whitney Kalisz, JAFO, FAMOT), w szczególności zakładach przemysłu samochodowego czy maszynowego, jednostkach naukowo-badawczych, a także umożliwia podjęcie studiów III stopnia (doktoranckich)

STUDIA NIESTACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

4 lata (8 semestrów)

Profil studiów:

Mechanika i budowa maszyn należy do najstarszych technicznych kierunków studiów i daje absolwentom wszechstronne wykształcenie techniczne. Pozyskana wiedza umożliwia zastosowanie w praktyce nowoczesnych technik projektowania i wytwarzania oraz kontroli wyrobów. Studenci poznają zasady konstruowania urządzeń oraz projektowania procesów technologicznych z pomocą najnowocześniejszych systemów komputerowych wspomagających projektowanie.

Specjalności:

 • Inżynieria mechaniczna
 • Konstrukcja maszyn i urządzeń
 • Spawalnictwo
 • Technologia przetwarzania materiałów

Predyspozycje kandydata:

Kandydat na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn powinien się charakteryzować zamiłowaniem do techniki. Jego zainteresowania powinny być ukierunkowane na zagadnienia konstrukcji maszyn, technologii ich wytwarzania oraz zastosowania w praktyce. Kandydat interesujący się jak działają urządzenia, jak są wytwarzane różne wyroby powszechnego użytku i te najbardziej złożone, chcący je projektować, jest idealnym kandydatem na studia.

Kariera po studiach:

Szeroki zakres wiedzy inżynierskiej, jaki daje ten techniczny kierunek studiów otwiera absolwentom bogaty obszar działalności zawodowej, w tym projektowo-konstrukcyjnej, technologicznej, eksploatacyjnej, diagnostycznej, a także menedżerskiej. Absolwenci mogą podjąć pracę w przemyśle motoryzacyjnym (np. Volkswagen, MAN, Solaris), maszynowym (JAFO, FAMOT, H. Cegielski), oraz innego typu, tam gdzie potrzebna jest wiedza inżyniera konstruktora lub technologa. Tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.

II stopień


Czas trwania: 

2 lata (4 semestry)

Profil studiów:

Mechanika i budowa maszyn należy do najstarszych technicznych kierunków studiów i daje absolwentom wszechstronne wykształcenie techniczne. Pozyskana wiedza umożliwia zastosowanie w praktyce nowoczesnych technik projektowania i wytwarzania oraz diagnostyki i kontroli wyrobów. Studenci poznają zasady konstruowania urządzeń oraz projektowania procesów technologicznych z pomocą najnowocześniejszych systemów komputerowych wspomagających projektowanie.

Specjalności:

 • Konstrukcja maszyn i urządzeń
 • Inżynieria mechaniczna
 • Technologia przetwarzania materiałów
 • Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania
 • Diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe

Predyspozycje kandydata:

Kandydat na studia II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn powinien ukończyć studia I stopnia tego samego kierunku, lub pokrewnego. Powinien interesować się konstruowaniem maszyn i urządzeń, metodami ich wytwarzania oraz kontroli.

Kariera po studiach:

Szeroki zakres wiedzy, jaki daje ten najbardziej uniwersalny kierunek studiów otwiera absolwentom bogaty obszar działalności zawodowej, w tym projektowo-konstrukcyjnej, technologicznej, eksploatacyjnej, diagnostycznej, a także menedżerskiej i dydaktycznej. Uzyskany tytuł zawodowy magistra inżyniera umożliwia podjęcie pracy w zakładach przemysłowych Wielkopolski (H. Cegielski, Wavin, Powogaz, MAN, Solaris Bus & Coach, Volkswagen, Pratt & Whitney Kalisz, JAFO, FAMOT), w szczególności zakładach przemysłu samochodowego czy maszynowego, jednostkach naukowo-badawczych, a także umożliwia podjęcie studiów III stopnia (doktoranckich) .